International Support Network

FIRST to międzynarodową sieć organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działających w obszarze edukacji liberalnej dorosłych. Sieć FIRST jest odpowiedzią na potrzebę dostępu do specjalistów i ekspertów w dziedzinie współpracy międzynarodowej w celu uzyskania wskazówek, jak rozwiązać określone problemy, czy sprostać wyzwaniom.

International Support Network

International Support Network – international network of civil society organizations operating in the area of adult liberal education. ISN is the answer to the needs to access to specialists & experts in the international cooperation field to receive guidelines on how to solve specific problems, address challenges.