Najczęściej zadawane pytania

2. Jak przygotować organizację do podjęcia współpracy międzynarodowej?

Strategia rozwoju organizacji:

 • Zwiększa szansę na sukces - dzięki jasnemu nazwaniu priorytetów i celów rozwoju organizacji.
 • Wpływa na kształtowanie wizerunku organizacji - pokazując, że organizacja wie dokąd zmierza i dlaczego.
 • Podnosi poziom przygotowania organizacji do realizacji zadań - dla wszystkich jest jasne, co jest aktualnie ważne.
 • Zwiększa poziom zaangażowania zespołu - skupionego wokół realizacji wspólnych celów.
 • Oddziałuje na Interesariuszy i potencjalnych partnerów - pozwalając zaprezentować organizację jako profesjonalną, mającą wizję rozwoju.
 • Pomaga w staraniu się o środki finansowe - dobrze oceniane projekt to takie, które wpisują się w strategię rozwoju organizacji.
 • Jest skutecznym narzędziem w rozmowach z podmiotami z sektora biznesu - pozwalając jasno, spójnie i atrakcyjnie zaprezentować organizację i jej cele.
on piątek maj 15 by aga

3. Jak rozpocząć współpracę międzynarodową?

Odpowiedź na to pytanie może być różna dla różnych programów grantowych, dlatego każdorazowo trzeba te wytyczne sprawdzić.

Generalnie, minimalna liczba partnerów wynosi:
- Minimum dwóch partnerów, z dwóch różnych krajów objętych programem, w przypadku projektów współpracy bilateralnej (np. programów współpracy transgranicznej, jak Polska – Litwa czy Polska – Niemcy).
- Minimum trzech partnerów, z trzech różnych krajów objętych programem, w przypadku partnerskich projektów współpracy.

Warto rozważyć zaproszenie do współpracy co najmniej jednego partnera więcej ponad obowiązujące minimum.
Wtedy w sytuacji, gdy jeden z partnerów wycofa się z realizacji (co zdarza się bardzo rzadko, ale się zdarza), możliwe będzie dalsze kontynuowanie realizacji projektu.

on wtorek maj 26 by aga

Najczęściej występujące modele współpracy ponadnarodowej to:

 • Wymiana informacji, doświadczeń, dobrych praktyk;
 • Równoległe wypracowywanie rozwiązań;
 • Import/eksport/adaptacja nowych rozwiązań;
 • Wspólne organizowanie wydarzeń/tworzenie nowego „produktu” (np. programu szkolenia, publikacji, spektaklu, wystawy itp.);
 • Mobilności edukacyjne: Wyjazdy edukacyjne kluczowej kadry organizacji w celu: udziału w kursie/szkoleniu; obserwacji pracy (job shadowing); prowadzenia zajęć za granicą.

Kilka różnych modeli współpracy może współwystępować w jednym projekcie.

on wtorek maj 26 by aga