Baza linków do europejskich programów grantowych

Znajdziesz tu linki do stron europejskich programów grantowych współ-finasujących międzynarodową współpracę partnerską. Obk linku znajdziesz krótką charakterystykę programu grantowego, do którego link prowadzi.

Database of links

Database of links to the webpages of the European level programmes – here you can find links to the webpages of the operators of the European programmes with short characteristic of the grants.

czwartek, 16 styczeń 2020 18:33

Zarządzasz, pracujesz, a może kształcisz w placówce edukacyjnej – ten Program jest dla Ciebie. Erasmus Plus to europejski program wspierający międzynarodowe projekty w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Opiera się na 3 Akcjach, czyli: Mobilnościach edukacyjnych, Współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz Wspieraniu reformowania. Jest przeznaczony dla podmiotów, które działają w sektorach: edukacji młodzieży, edukacji zawodowej i edukacji osób dorosłych czy szkolnictwie wyższym. oraz wspiera także inicjatywy związane ze sportem oraz studia europejskie.

Na stronie europejskiej i polskiej Programu Erasmus+ znajdziesz informacje z zakresu: struktury Programu, możliwości bycia uczestnikiem działań, zarządzania Programem, zasad finansowania projektów europejskich, wyjaśnienia obowiązujących pojęć, zasad upowszechniania, wydarzeniach w Polsce i Unii Europejskiej, aktualnych konkursach, czy też kalkulator odległości.

Więcej informacji znajdziesz na:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl

https://erasmusplus.org.pl/

 

niedziela, 27 październik 2019 14:29

Strona Programu Europa dla Obywateli:  https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

niedziela, 27 październik 2019 14:28

Strona Programu Kreatywna Europa to: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en