Wyświetlenie artykułów z etykietą: publikacja

PDF: "Kompendium programów szkoleniowych II. Podręcznik projektowania, planowania i organizowania międzynarodowych szkoleń dla początkujących realizatorów projektów międzynarodowych".

MOBI: "Kompendium programów szkoleniowych II. Podręcznik projektowania, planowania i organizowania międzynarodowych szkoleń dla początkujących realizatorów projektów międzynarodowych".

W podręczniku znajdziesz - jako wprowadzenie - przegląd podstaw andragogiki i przegląd wskazówek dotyczących planowania wartościowych programów edukacyjnych dla osób dorosłych. Po drugie - znajdziesz tu programy szkoleniowe przetestowanych i faktycznie zrealizowanych, na poziomie europejskim, 7 - dniowych międzynarodowych szkoleń dla początkujących menadżerów projektów międzynarodowych i członków zarządów organizacji, planujących realizować współpracę międzynarodową. Jak zaplanować, zaprojektować i zrealizować międzynarodowe szkolenie? Jakie moduły szkoleniowe powinno ono zawierać? Jakimi metodami warto pracować? Jak może wyglądac program takiego szkolenia? I w końcu - co i jak można zrobić, gdy szkolenie zaplanowane w Budapeszcie, jako wspólne spotkanie uczących się z 5 krajów europejskich, trzeba przenieść do sieci? Zapraszamy do zainspirowania się doświadczeniami realizatorów (i uczących się) tych pilotażowych szkoleń z Polski, Danii, Włoch, Austrii i Węgier!

"Kompendium programów szkoleniowych I. Podręcznik projektowania, planowania i organizowania krajowych szkoleń dla początkujących realizatorów projektów międzynarodowych".

W podręczniku znajdziesz - jako wprowadzenie - przegląd podstaw andragogiki i przegląd wskazówek dotyczących planowania wartościowych programów edukacyjnych dla osób dorosłych. Po drugie - znajdziesz tu programy szkoleniowe przetestowanych i faktycznie zrealizowanych szkoleń dedykowanych początkującym realizatorom projektów międzynarodowych - z komentarzami i wskazówkami. Jak zaplanować, zaprojektoważ i zrealizować krajowe szkolenie dla planujących współpracować międzynarodowo? Jakie elementy powinno ono zawierać? Jakimi metodami warto pracować? Jak może wyglądać program takiego szkolenia? Zapraszamy do zainspirowania się przykładami zrealizowanych szkoleń z Polski, Włoch, Danii, Austrii i Węgier!

 

„Wskazówki i scenariusze. Projektowanie i realizacja systemów mentoringu i e-mentoringu wspierających współpracę międzynarodową organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych”.

Ze wsparcia mentorek i mentorów – ekspertów w dziedzinie realizowania współpracy międzynarodowej – skorzystali przedstawiciele i przedstawicielki dziesięciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego działający w pięciu krajach europejskich. Podczas pilotażowej współpracy mentoringowej testowane były różne scenariusze wspierania początkujących realizatorów projektów międzynarodowych w planowaniu i zaprojektowaniu ich pierwszych projektów międzynarodowych.

Pilotażowa współpraca mentoringowa realizowana była w okresie październik 2019 – maj 2020 w Polsce, we Włoszech, na Węgrzech, w Danii i w Austrii.
Celem raportu jest zaprezentowanie przetestowanych, gotowych do zastosowania programów mentoringowych, z których skorzystać będą mogli zarówno początkujący menadżerowie projektów międzynarodowych jak i zarządzający organizacjami, planujący zainicjowanie współpracy międzynarodowej.

Masz ochotę zaplanować rozwój własnych kompetencji? Zapraszamy do skorzystania ze wzoru ankiety analizy potrzeb, z której korzystaliśmy testując programy mentoringowe.

“Kompetencje kluczowe i oczekiwane wsparcie. Raport II dotyczący zarządzania projektami międzynarodowymi w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych”

Badania były realizowane w Polsce, Włoszech, na Węgrzech, w Danii i w Austrii wiosną 2019 r. Składały się na nie otwarte badania on-line, wywiady oraz analiza informacji dostępnych w sieci. Swoimi opiniami i doświadczeniami podzieliło się z nami ponad 200 menadżerów projektów i reprezentantów gremiów zarządczych organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w sektorze uczenia się przez całe życie, a także kilku konsultantów operatorów europejskich programów grantowych.

 

“Sukcesy i wyzwania. Raport I dotyczący zarządzania projektami międzynarodowymi w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych”

Badania były realizowane w Polsce, Włoszech, na Węgrzech, w Danii i w Austrii wiosną 2019 r. Składały się na nie otwarte badania on-line oraz wywiady. Swoimi opiniami i doświadczeniami podzieliło się z nami ponad 200 menadżerów projektów i reprezentantów gremiów zarządczych organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w sektorze uczenia się przez całe życie.

“Kompetencje kluczowe i oczekiwane wsparcie. Raport II dotyczący zarządzania projektami międzynarodowymi w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych”

Publikacja ta podsumowuje wyniki międzynarodowych, otwartych badań dotyczących kluczowych kompetencji potrzebnych menadżerom projektów międzynarodowych - oraz wsparcia, jakiego oczekują oni/one od zatrudniających ich/je organizacji. Raport podsumowuje - i porównuje pomiędzy róznymi krajami europejskimi - ofertę wsparcia dostępną dla realizujących projekty międzynarodowe. Badania zostały zrealizowane w Polsce, we Włoszech, w Węgrzech, w Danii i w Austrii wiosną 2019 r. Były oparte o odpowiedzi udzielone w ramach kwestionariusza online, w trakcie wywiadów, oraz uzyskanych w ramach przeglądu informacji dostępnych w sieci. Odpowiedzi na pytania udzieliło nam ponad 200 menadżerów projektów i członków gremiów zarządczych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działających w obszarze uczenia się przez całe życie - jak również kilku specjalistów pracujących u uperatorów europejskich programów grantowych. Zapraszamy do przeczytania raportu! Jeżeli jeszcze nie jesteś przekonany/przekonana, że warto go przeczytać, zapraszamy do obejrzenia dwóch krótkich filmików zamieszczonych poniżej.

 

Pigułka Wiedzy 3. Kompetencje kluczowe i oczekiwane wsparcie... Dlaczego warto przeczytać ten raport?

Transkrypt treści pigułki "Kompetencje kluczowe... Dlaczego warto przeczytać..." w języku polskim.

 

Pigułka Wiedzy 4: Kompetencje kluczowe i oczekiwane wsparcie... Co mnie zaskoczyło w wynikach badań?

Transkrypt treści pigułki "Kompetencje kluczowe... Co mnie zaskoczyło..." w języku polskim.

Dział: Knowledge Base

“Sukcesy i wyzwania. Raport I dotyczący zarządzania projektami międzynarodowymi w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych”

Publikacja ta podsumowuje wyniki międzynarodowych, otwartych badań dotyczących sukcesów i wyzwań związanych z zarządzaniem międzynarodowymi, europejskimi projektami współpracy. Badania zostały zrealizowane w Polsce, we Włoszech, w Węgrzech, w Danii i w Austrii wiosną 2019 r. Były oparte o odpowiedzi udzielone w ramach kwestionariusza online oraz z trakcie wywiadów. Odpowiedzi na pytania udzieliło nam ponad 200 menadżerów projektów i członków gremiów zarządczych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działających w obszarze uczenia się przez całe zycie. Zapraszamy do przeczytania raportu! Jeżli jeszcze nie jesteż przekonany/przekonana, że warto go przeczytać, zapraszamy do obejrzenia dwóch krótkich filmików zamieszczonych poniżej.

 

Pigułka Wiedzy 1. Sukcesy i wyzwania... Dlaczego warto przeczytać ten raport?

 

Transkrypt treści pigułki "Sukcesy i wyzwania... Dlaczego warto przeczytać...", w języku polskim.

 

Pigułka Wiedzy 2. Sukcesy i wyzwania... Co mnie zaskoczyło w wynikach badań?

 

Transkrypt treści pigułki "Sukcesy i wyzwania... Co mnie zaskoczyło...", w języku polskim.

Dział: Knowledge Base

European Adult Education Association (EAEA) opublikowało 6 edycję ‘Country Reports’ – przeglądu opinii organizacji społeczeństwa obywatelskiego na temat edukacji dorosłych w Europie. Raporty bazują na badaniach przeprowadzonych w 30 różnych krajach europejskich. Zawierają przegląd informacji na temat rozwoju sektora, jego mocnych stron, wyzwań, polityk.

Raporty dostępne są w j. angielskim.

EAEA Country Reports 2019

https://eaea.org/2019/12/05/eaea-country-reports-2019-published/

Dział: Knowledge Base