Wyświetlenie artykułów z etykietą: mentoring

„Wskazówki i scenariusze. Projektowanie i realizacja systemów mentoringu i e-mentoringu wspierających współpracę międzynarodową organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych”.

Ze wsparcia mentorek i mentorów – ekspertów w dziedzinie realizowania współpracy międzynarodowej – skorzystali przedstawiciele i przedstawicielki dziesięciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego działający w pięciu krajach europejskich. Podczas pilotażowej współpracy mentoringowej testowane były różne scenariusze wspierania początkujących realizatorów projektów międzynarodowych w planowaniu i zaprojektowaniu ich pierwszych projektów międzynarodowych.

Pilotażowa współpraca mentoringowa realizowana była w okresie październik 2019 – maj 2020 w Polsce, we Włoszech, na Węgrzech, w Danii i w Austrii.
Celem raportu jest zaprezentowanie przetestowanych, gotowych do zastosowania programów mentoringowych, z których skorzystać będą mogli zarówno początkujący menadżerowie projektów międzynarodowych jak i zarządzający organizacjami, planujący zainicjowanie współpracy międzynarodowej.

Masz ochotę zaplanować rozwój własnych kompetencji? Zapraszamy do skorzystania ze wzoru ankiety analizy potrzeb, z której korzystaliśmy testując programy mentoringowe.

Na jakie sposoby można zaplanować i zrealizować proces mentoringowy, mający na celu wsparcie początkującego realizatora/ początkującej realizatorki projektów międynarodowej? W podręczniku "Wskazówki i scenariusze wdrażania systemów mentoringu i e-mentoringu wspierających inicjowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej w organizacjach III sektora zajmujących się edukacją dorosłych" znajdziesz 10 scenariuszy takiej współpracy, przetestowanych w Polsce, Danii, Włoszech, Austrii i na Węgrzech. Jak poznać oczekiwania i potrzeby podnoszenia kompetencji mentee? Jakie elementy warto zawrzeć w rekrutacji mentees (mentorowanych)? Jak może wyglądać proces mentoringu? O czym powinien pamiętać mentor/mentorka? I po co w ogóle proponowac taki rodzaj współpracy? Zapraszamy do zainspirowania się!

Podręcznik Mentoringu i E-mentoringu

Dział: News

Ze wsparcia mentorek i mentorów – ekspertów w dziedzinie realizowania współpracy międzynarodowej – skorzystali przedstawiciele i przedstawicielki dziesięciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego działający w pięciu krajach europejskich. Podczas pilotażowej współpracy mentoringowej testowane były różne scenariusze wspierania początkujących realizatorów projektów międzynarodowych w planowaniu i zaprojektowaniu ich pierwszych projektów międzynarodowych.

Pilotażowa współpraca mentoringowa realizowana była w okresie październik 2019 – maj 2020 w Polsce, we Włoszech, na Węgrzech, w Danii i w Austrii.

Obecnie partnerzy projektu pracują nad treścią raportu podsumowującego zdobyte doświadczenia dotyczące planowania, projektowania i realizowania współpracy mentoringowej. Wnioski i wskazówki dla tych wszystkich, którzy chcieliby realizować wsparcie mentoringowe dla początkujących realizatorów projektów międzynarodowych zostaną zawarte w publikacji o roboczym tytule Wskazówki i scenariusze. Projektowanie i realizacja systemów mentoringu i e-mentoringu wspierających współpracę międzynarodową organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych”.

Celem raportu jest zaprezentowanie przetestowanych, gotowych do zastosowania programów mentoringowych, z których skorzystać będą mogli zarówno początkujący menadżerowie projektów międzynarodowych jak i zarządzający organizacjami, planujący zainicjowanie współpracy międzynarodowej.

Raport dostępny będzie w języku angielskim oraz w 5 narodowych partnerów projektu: Polskim, włoskim, węgierskim, duńskim i niemieckim.

Dział: News

POSZUKIWANY/POSZUKIWANA!

Organizacja społeczeństwa obywatelskiego (stowarzyszenie/fundacja/spółdzielnia socjalna itp.) działająca w obszarze nieformalnej edukacji dorosłych, zainteresowana rozpoczęciem współpracy międzynarodowej.

Zapraszamy odważnych i zdeterminowanych, chętnych do rozpoczęcia współpracy międzynarodowej do udziału w pilotażowej współpracy mentoringowej

Nie będzie łatwo…

Będziemy nawzajem od siebie wymagać…

A w efekcie – znajdziesz i wybierzesz partnerów do projektu oraz zaplanujesz i opracujesz swój pierwszy projekt międzynarodowy….

Pomogą Ci osoby, które siedzą w tym od ponad 10 lat…

Rekomendujemy pracę nad projektem mającym na celu pozyskanie grantu na szkolenia zagraniczne dla Waszej kadry. Możecie go zdobyć już w I połowie 2020! Jeśli jednak będziecie woleli pracę nad projektem współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji – również jesteśmy do dyspozycji.

Wsparcie mentoringowe jest bezpłatne.
Na współpracę mamy czas od grudnia 2019 do marca 2020. Zakres i harmonogram – do ustalenia.
Zapraszamy organizacje z całej Polski – od czego są zdalne sposoby komunikacji.


Formularz zgłoszeniowy jest dostępny TUTAJ.
Na zgłoszenia czekamy do 3 grudnia, do 23.59.

Dział: News