Wyświetlenie artykułów z etykietą: kompetencje

PDF: "Kompendium programów szkoleniowych II. Podręcznik projektowania, planowania i organizowania międzynarodowych szkoleń dla początkujących realizatorów projektów międzynarodowych".

MOBI: "Kompendium programów szkoleniowych II. Podręcznik projektowania, planowania i organizowania międzynarodowych szkoleń dla początkujących realizatorów projektów międzynarodowych".

W podręczniku znajdziesz - jako wprowadzenie - przegląd podstaw andragogiki i przegląd wskazówek dotyczących planowania wartościowych programów edukacyjnych dla osób dorosłych. Po drugie - znajdziesz tu programy szkoleniowe przetestowanych i faktycznie zrealizowanych, na poziomie europejskim, 7 - dniowych międzynarodowych szkoleń dla początkujących menadżerów projektów międzynarodowych i członków zarządów organizacji, planujących realizować współpracę międzynarodową. Jak zaplanować, zaprojektować i zrealizować międzynarodowe szkolenie? Jakie moduły szkoleniowe powinno ono zawierać? Jakimi metodami warto pracować? Jak może wyglądac program takiego szkolenia? I w końcu - co i jak można zrobić, gdy szkolenie zaplanowane w Budapeszcie, jako wspólne spotkanie uczących się z 5 krajów europejskich, trzeba przenieść do sieci? Zapraszamy do zainspirowania się doświadczeniami realizatorów (i uczących się) tych pilotażowych szkoleń z Polski, Danii, Włoch, Austrii i Węgier!

“Kompetencje kluczowe i oczekiwane wsparcie. Raport II dotyczący zarządzania projektami międzynarodowymi w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych”

Badania były realizowane w Polsce, Włoszech, na Węgrzech, w Danii i w Austrii wiosną 2019 r. Składały się na nie otwarte badania on-line, wywiady oraz analiza informacji dostępnych w sieci. Swoimi opiniami i doświadczeniami podzieliło się z nami ponad 200 menadżerów projektów i reprezentantów gremiów zarządczych organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w sektorze uczenia się przez całe życie, a także kilku konsultantów operatorów europejskich programów grantowych.

 

Wszyscy potrzebujemy kontaktować się z naszymi rodzinami, przyjaciółmi, współpracownikami, a czasem - z różnego typu instytucjami. Często sami prowadzimy działalność społeczną lub gospodarczą. Dobra komunikacja oraz możliwość pozyskiwania aktualnych informacji to w dzisiejszym świecie podstawa.

Funkcjonujemy w globalnym świecie, a jako obywatele UE współpracujemy z podmiotami z całej Wspólnoty Europejskiej. Dlatego tak ważna jest możliwość swobodnego posługiwania się językami globalnymi, jak i językami innych krajów członkowskich UE.

Nauka języka jest procesem długotrwałym, dlatego koszty nauki języka obcego mają tak istotne znaczenie. Stąd chcemy zwrócić uwagę i uporządkować informacje dotyczące uczenia się języków w sposób mogący obniżyć koszty ich nauki.

Posiadanie kompetencji językowych jest szczególnie istotne dla osób, które chciałyby rozpocząć przygodę z projektami międzynarodowymi.

Po pierwsze więc, jeżeli jesteś studentem/-ką, osobą uczącą się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) lub wolontariuszem/-ką i zostałeś/-aś wybrany/-a do wzięcia udziału w projekcie dofinansowanym z Programu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności, masz możliwość korzystania ze wsparcia językowego w ramach systemu OLS, który jest darmową platformą internetową do nauki języków zaprojektowaną z myślą o uczestnikach ww. programów europejskich.

https://erasmusplusols.eu/pl/about-ols/

Po drugie, jeżeli jesteś osobą powyżej 30 roku życia i należysz do kadry edukacji osób dorosłych, możesz brać udział w mobilnościach (edukacyjnych wyjazdach do innych krajów UE), w ramach których między innymi możesz podnosić swoje kompetencję językowe np. poprzez kursy dofinansowane ze środków Programu Erasmus+.

https://erasmusplus.org.pl/sektory/edukacja-doroslych/

Po trzecie możesz korzystać z bezpłatnych aplikacji do nauki języków. Pod poniższymi linkami możesz przeczytać o aplikacjach: Busuu, Tandem, Memrise, Duolingo, Rosetta Stone, Quizlet, Pimsleur, Babbel, Mondly, Beelinguapp, Hello Talk, British Council Podcast, LingoDeer; przetestowanych w 2019 i 2020:

https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/najlepsze-aplikacje-do-nauki-jezykow-obcych-na-androida/t82mt7c

https://www.pcworld.pl/news/10-najlepszych-aplikacji-do-nauki-jezykow-obcych,422406.html

Po czwarte, możesz skorzystać z bezpłatnych ofert szkoleń językowych, oferowanych w ramach wsparcia ze środków europejskich w ramach krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Warto poszukać, czy w Twoim regionie jakiś podmiot oferuje tego typu dofinansowane usługi, np. Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, szkoły językowe, centra szkoleniowe; warto przeszukać również oferty na portalach społecznościowych lub ogłoszeniowych. Przykłady:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/bezplatne_szkolenia

http://zdz.pila.pl/bezplatny-kurs-jezyka-angielskiego/

https://wydarzenia.ngo.pl/szkolenia (ogłoszenia)

lub https://spis.ngo.pl/ (poszukiwanie NGO w Twojej okolicy)

https://www.olx.pl/oferta/bezplatny-kurs-jezyka-angielskiego-120-godzin-CID619-IDANoRF.html#2effb3f989;promoted

Po piąte, warto również zorientować się, czy organizacja pozarządowa działająca w Twojej okolicy nie otrzymała dofinansowania na realizację działań w zakresie nauczania języków obcych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich lub Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (by skorzystać z ASOS potrzebujesz mieć ukończone 60 lat). Listy podmiotów, które otrzymują granty są dostępne na stronach w.w. programów:

https://niw.gov.pl/nasze-programy/fio/

http://senior.gov.pl/program_asos

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomoże ci znaleźć odpowiednią ofertę dla siebie.

Dział: Knowledge Base