Wyświetlenie artykułów z etykietą: szkolenia

PDF: "Kompendium programów szkoleniowych II. Podręcznik projektowania, planowania i organizowania międzynarodowych szkoleń dla początkujących realizatorów projektów międzynarodowych".

MOBI: "Kompendium programów szkoleniowych II. Podręcznik projektowania, planowania i organizowania międzynarodowych szkoleń dla początkujących realizatorów projektów międzynarodowych".

W podręczniku znajdziesz - jako wprowadzenie - przegląd podstaw andragogiki i przegląd wskazówek dotyczących planowania wartościowych programów edukacyjnych dla osób dorosłych. Po drugie - znajdziesz tu programy szkoleniowe przetestowanych i faktycznie zrealizowanych, na poziomie europejskim, 7 - dniowych międzynarodowych szkoleń dla początkujących menadżerów projektów międzynarodowych i członków zarządów organizacji, planujących realizować współpracę międzynarodową. Jak zaplanować, zaprojektować i zrealizować międzynarodowe szkolenie? Jakie moduły szkoleniowe powinno ono zawierać? Jakimi metodami warto pracować? Jak może wyglądac program takiego szkolenia? I w końcu - co i jak można zrobić, gdy szkolenie zaplanowane w Budapeszcie, jako wspólne spotkanie uczących się z 5 krajów europejskich, trzeba przenieść do sieci? Zapraszamy do zainspirowania się doświadczeniami realizatorów (i uczących się) tych pilotażowych szkoleń z Polski, Danii, Włoch, Austrii i Węgier!

"Kompendium programów szkoleniowych I. Podręcznik projektowania, planowania i organizowania krajowych szkoleń dla początkujących realizatorów projektów międzynarodowych".

W podręczniku znajdziesz - jako wprowadzenie - przegląd podstaw andragogiki i przegląd wskazówek dotyczących planowania wartościowych programów edukacyjnych dla osób dorosłych. Po drugie - znajdziesz tu programy szkoleniowe przetestowanych i faktycznie zrealizowanych szkoleń dedykowanych początkującym realizatorom projektów międzynarodowych - z komentarzami i wskazówkami. Jak zaplanować, zaprojektoważ i zrealizować krajowe szkolenie dla planujących współpracować międzynarodowo? Jakie elementy powinno ono zawierać? Jakimi metodami warto pracować? Jak może wyglądać program takiego szkolenia? Zapraszamy do zainspirowania się przykładami zrealizowanych szkoleń z Polski, Włoch, Danii, Austrii i Węgier!

 

Celem pilotażowych szkoleń było opracowanie i przetestowanie programów szkoleniowych dedykowanych dwóm grupom:
1. Początkującym menadżerom projektów międzynarodowych, działających w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych.
2. Zarządzającym organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, działającymi w obszarze uczenia się przez całe życie, planującymi podjęcie współpracy międzynarodowej.

Dla dwóch powyższych grup, szkolenia pilotażowe zostały zrealizowane we wszystkich pięciu krajach partnerskich:
- Szkolenia pilotażowe we Włoszech odbyły się w okresie 5 – 17 grudnia 2019 r. w Anconie. Szkolenia zrealizowała Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa.
- Szkolenia pilotażowe na Węgrzech zostały zrealizowane 17 i 31 stycznia 2020 r. w Erdőkertes. Szkolenia zrealizowało Folk High School Association Surrounding Budapest.
- Szkolenia pilotażowe w Polsce miały miejsce w dniach 7 – 8 lutego 2020 r. w Krakowie. Szkolenia zrealizowane zostały przez Fundację Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych.
- Szkolenia pilotażowe w Austrii odbyły się w dniach 28 – 29 lutego 2020 r. we Wiedniu. Szkolenia zrealizował EDUCULT - Institute of Cultural Policy and Cultural Management.
- Szkolenia pilotażowe w Danii miały miejsce w dniach 29 lutego – 1 marca 2020 r. w Kopenhadze. Realizatorem szkoleń był Interfolk, Institut for Civilsamfund.

Obecnie partnerzy projektu pracują nad tekstem Kompendium krajowych programów szkoleniowych – podręcznikiem, w którym opisane zostaną proces planowania i przygotowywania szkoleń dotyczących podstaw współpracy międzynarodowej, przetestowane programy szkoleniowe, wyzwania związane z realizacją szkoleń.
Kompendium będzie przydatne dla wszystkich zainteresowanych planowaniem i projektowaniem szkoleń dedykowanych początkującym realizatorom projektów międzynarodowych. Udostępnienie publikacji zaplanowaliśmy na wrzesień 2020 r.

Kompendium dostępne będzie w języku angielskim oraz w 5 językach krajów partnerskich: Polskim, włoskim, węgierskim, niemieckim i duńskim.

Dział: News

Na szkolenia zapraszamy początkujących menadżerów projektów międzynarodowych oraz członków zarządów organizacji, zainteresowanych współpracą międzynarodową. Obydwa szkolenia odbędą się w dniach  7 - 8 lutego 2020 r. w Krakowie, w Centrum Obywatelskim, ul. Reymonta 20. Będziemy pracować w dwóch równoległych grupach. Część zajęć będzie realizowana wspólnie, część rozdzielnie. Jeżeli pełnisz w swojej organizacji zarówno rolę członka zarządu jak i menadżera projektów - wybierz grupę szkoleniową, której program bardziej Ci odpowiada.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Program szkolenia i link do formularza zgłoszeniowego znajdziesz TUTAJ

Dział: News