Onsdag, 23 december 2020 14:30

Vi har fornøjelsen at meddele, at de fem projektpartnere af projektet "First-time international pro-jects realisers support network" den 4. december 2020 godkendte den endelige form for Memoran-dummet om grundlæggelsen af det internationale FIRST Network . Ordet 'FIRST' er akronymet af First International Realisers Support Team Network. FIRST-netværket har til formål at styrke civilsamfundets organisationer og grupper, der er aktive i voksenuddannelsessektoren, til at operere på den internationale arena, at forbedre innovationsevnen og evnen til at tilpasse sig ændringer i den moderne verden. Netværkets mål og planlagte aktiviteter er beskrevet i Memorandummet. FIRST-netværket er åbent for nye medlemmer, der kan blive civilsamfundsorganisationer og enheder, der er aktive inden for liberal voksenuddannelse / livslang læring. Hvis du er interesseret i at blive involveret i FIRST Network-aktiviteterne, bedes du kontakte et af de stiftende medlemmer: Polen: Agnieszka Dadak: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Italien: Lorenza Lupini: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Ungarn: Marianna Labancz: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Danmark: Hans Jørgen Vodsgaard: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Østrig: Aron Weigl: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Onsdag, 23 december 2020 14:27

Målet med denne håndbog for interesserede and internationalt samarbejde er for det første at gennem-gå de grundlæggende aspekter af androgyni, voksenuddannelsesmetoder og for det andet at give reel-le, praktiske eksempler på tilrettelæg underståg international-course understive-course understive-course understive-course-course understive-course -course. Hvordan planlægger, designer og leverer international træning til før-ste gangs internationale projektlederes? Hvad skal den indeholde? Hvilke methoder kunne bruges? Hvilke mulige træningsprogrammer blev realiseret? Og især - hvordan man omdanner en træning til en online form? Føl dig inviteret til at blive inspireret af de polske, ungarske, danske, østrigske og italienske oplevelser!Kompendiet er nu tilgængeligt på engelsk. Snart vil den også være tilgængelig på polsk, italiensk, ungarsk, tysk og dansk.

Se og downloade den danske udgave her! 

Onsdag, 23 december 2020 14:21

Mentorrapporten er hovedresultatet af den fjerde intellektuelle output i 1st TIP-PM konsortium: det er en samling af "Retningslinjer og scenarie for implementering af mentorordninger og e-mentoring-systemer, der understøtter internationalt samarbejde initiering og udvikling i 3. sektor voksenuddan-nelsesorganisationer ". Det overordnede mål er at levere mentorprogrammer, der er klar til brug, både til ledere for voksen-uddannelsesorganisationer og første gangs internationale projektledere. Mentorrapporten er nu oversat og tilgængelig til konsultation og download på engelsk og også på østrigsk, dansk, engelsk, ungarsk, italiensk og polsk. Du er velkommen til at læse og downloade dem her! Engelsk, østrigsk/tysk, dansk, ungarsk, italiensk, polsk

Onsdag, 23 december 2020 14:12
Den europæiske konference "Internationalt samarbejde. Hvordan starter man det godt?" valorisering af de vigtigste udfald af projektet "First-time international projects realisers support network" -projektet fandt sted - parallelt i Tyniec (Polen) og online 21. - 22. september 2020. Der var deltagere fra Polen, Italien, Ungarn, Danmark, Østrig, Portugal og Letland, der deltog i arran-gementet. Tak for jeres aktive deltagelse, deling af ideer, oplevelser og netværk! Vi håber, at de præsenterede værktøjer og løsninger såvel som de nye kontakter, der ville være nytti-ge for jeres arbejde som internationale projektledere. Rummet til at tilføje Jeres ideer om FIRST-netværksportalen, FIRST-netværket og internationalt samar-bejde generelt blev åbnet den 1. oktober. Du er velkommen til at tilføje flere ideer HER! Lad os være i kontakt! Nedenfor finder du konferencepræsentationer til download. Den europæiske konferences præsentationer (PDF-filer): - Introduktion til projektet "First-time international project realisers support network", der blev reali-seret i perioden august 2018 - september 2020 af fem civilsamfundsorganisationer fra Polen, Italien, Ungarn, Danmark og Østrig. Taler: Agnieszka Dadak, projektleder, Foundation of Alternative Educational Initiatives, Polen. - “Succeser og udfordringer. Rapport I om international projektstyring inden for civilsamfundssektoren inden for voksenuddannelse ”. Taler: Aron Weigl, EDUCULT - Institut for Kulturpolitik og Kulturforvaltning, Au-stria. - “Nøglekompetencer og behov for support. Rapport II om international projektstyring i civilsamfunds-sektoren inden for voksenuddannelse ”. Taler: Hans Jørgen Vodsgaard, Interfolk, Institut for Civilsamfund, Danmark. - Introduktion: Et nyt internationalt supportnetværk for første gang internationale projekter re-alisers. Indlæg: Rafał Dadak og Jerzy Kraus, Foundation of Alternative Educational Initiatives, Po-land. - FØRSTE netværksportal. Websiden dedikeret til første gangs internationale projektrealisers. Taler: Agnieszka Dadak, Foundation of Alternative Educational Initiatives, Polen. - “Retningslinjer og scenarie til implementering af mentorordninger og e-mentorordningssystemer, der understøtter international samarbejdsinitiering og udvikling i 3. sektor voksenlæringsorganisatio-ner”. Taler: Lorenza Lupini, Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa, Italien. - Manualen for nationale kurser & Manualen for europæiske kurser for de første gang projektledere og organisationsledere involveret i internationalt samarbejde. Indlæg: Marianna Labbancz, Folk High School Association omkring Budapest, Ungarn.
Onsdag, 23 december 2020 14:05
Det er en fornøjelse at invitere alle interesserede i internationalt samarbejde og livslang læring til den internationale konference, hvor vi præsenterer de vigtigste resultater af projektet "First-time International Projects Realisers Support Network". Konferencen finder sted, den 21. - 22. september 2020 på The Guest House of the Tyniec Abbey i Tyniec (nær Krakow). Konferencen starter kl. 13 den 21. september og slutter kl. 15. september den 22. september. Målet med konferencen er at kapitalisere det 2 - årige samarbejde mellem fem civilsamfundsorgani-sationer fra fem europæiske lande: Polen, Italien, Ungarn, Østrig og Danmark. Under konferencen vil følgende hovedresultater af projektet blive præsenteret og drøftet: - Den multilaterale undersøgelsesrapport om god praksis og succeshistorier til støtte for internationa-le projektledere i civilsamfundsorganisationernes voksenuddannelse. - Den multilaterale forskningsrapport om nøglekompetencer hos internationale projektledere i civil-samfundet for voksenuddannelse. - 'SUPPORTPORTALEN' for første gang internationale projektledere. - Mentor- og e-mentorsystemet for de første internationale projektledere. - Uddannelsens læseplaner og åbne uddannelsesressourcer for første gang internationale projekter realiserer. Sidst men ikke mindst vil der under konferencen blive præsenteret et netværk af civilsamfundsorgani-sationer, der repræsenterer voksenuddannelsessektoren - FIRST Network -. Målet med FIRST-netværket vil være at bidrage til at styrke disse organisationers kapacitet til at arbejde internationalt, forbedre innovation og evnen til at tilpasse sig ændringer i den moderne verden. Konferenceprogrammet. For at tilmelde dig konferencen bedes du udfylde formularen her: Tilmeld dig konferencen! Tilmeldinger til konferencen åbnes inden den 15. september, 23:59 CET. Hvis du gerne vil deltage i konferencen, men ikke kan deltage i Kraków, tilbyder vi dig muligheden for at deltage aktivt online. For at tilmelde dig konferencen online skal du udfylde formularen her: Tilmeld dig online deltagelse! ** Hvis den epidemiske situation forårsaget af Covid-19 i Europa forværres, kan konferencen kun fin-de sted online.
Onsdag, 23 december 2020 13:55

Formålet med denne håndbog for interesserede i internationalt samarbejde er for det første at gennemgå de grundlæggende aspekter af androgyni, voksenuddannelsesmetoder og for det andet at give reelle, praktiske eksempler på nationale uddannelser, der understøtter internationalt samarbejde. Hvordan planlægger, designer og leverer uddannelse til første gangs internationale projektledere? Hvad skal den indeholde? Hvilke metoder kunne bruges? Hvilke mulige træningsprogrammer blev realiseret? Føl dig inviteret til at blive inspireret af de polske, ungarske, danske, østrigske og italienske oplevelser!

Kompendiet er nu tilgængeligt på engelsk. Snart vil den også være tilgængelig på polsk, italiensk, ungarsk, tysk og dansk.

Læs / download håndbogen her: "Kompendium med kursusplaner I. Håndbog om nationale pilotuddannelser for første gang internationale projektledere"

Mandag, 07 december 2020 19:44

I slutningen af ​​the designer afholdt Interfolk

 

Et webinar den 28. november 2020 for repræsentanter fra de nye nationale Rollespilsforening, der har som mål at igangsætte internationale aktivitet   

 

Et webinar den 30. november 2020 for repræsentanter fra CSO-sekoren med interesse i at etablere et nationalt netværk for nye i internationalt projektarbejde.

Torsdag, 03 september 2020 22:25

Målet med de nationale pilotuddannelseskurser var at udvikle og teste Kursusprogrammer for de to respektive grupper: De første internationale projektledere, der er aktive and 3rd sector organizationer for voksenuddannelse, Ledere / ledelsesorganer medlemmer i voksenindlæringsarborganisationer, der international samsdeeregeret. Pilotuddannelseskurserne blev realiseret for de to ovennævnte grupper i alle fem partnerlande: - Uddannelseskurserne i Italien fandt sted mellem 5. og 17. december 2019 and Ancona. Kurserne blev arrangeret af Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa, Italien. - Uddannelseskurserne and Ungarn deltog den 17. januar 2020 og den 31. januar 2020 and Erdőker-tes. Kurserne blev arrangeret af Folk High School Association omkring Budapest, Ungarn.- Uddannelseskurserne and Polen deltog 7.- 8. februar 2020 and Krakow. Kurserne blev organiseret af Foundation of Alternative Educational Initiatives, Polen. - Uddannelseskurserne i Østrig deltog 28. - 29. februar 2020 i Wien. Kurserne blev arrangeret af EDUCULT - Institut for Kulturpolitik og Kulturforvaltning, Østrig. - Uddannelseskurserne and Danmark deltog den 29. februar - 1. marts i København. Kurserne blev Arrangeret af Interfolk, Institut for Civilsamfund, Danmark. I øjeblikket arbejder partnerskabet med National Courses Curricula Compendium - en håndbog, der beskriver processen med forberedelse af Kurser, Kursusprogrammer, Udfordringer og Løsninger, Erfaringer.Håndbogen sk være nyttig for alle interesserede i at planlægge og designe cursor dedikeret til de første gangs internationale projektrealisers. Håndbogen vil være klar - og præsenteret på denne webside - i september 2020.

Torsdag, 03 september 2020 22:21

Europæisk pilot-onlinekursus ”HVORDAN PLANLEGGER, UDVIKLER OG REALISERER INTERNATIONALE PROJEKTER ...” starter 22nd juni!

 

Partnerskabet besluttede at tage udfordringen op med at organisere de europæiske pilotkurser (som blev foreslået at deltage i Budapest, Ungarn i slutningen af ​​marts og april 2020) - i en onlineform.

De europæiske pilotkurser "Sådan planlægges, udvikles og realiseres internationale projeter" tilbydes den 22nd - 30th juni 2020.

Kurserne vil blive opdelt i 3 uafhængige sessioner og åbnings- og evalueringssessionerne:

1) Åbningssession: Mandag 22. juni, 15.30 - 17.00

2) Kursus1: Planlægning og design af project: 23rd - 24th juni (tirsdag - onsdag).

3) Kursus 2: Koordinering og drift af projektet: 25. - 26. juni (torsdag - fredag).

4) Kursus 3: Overvågning og evaluering af projektet: 29. juni (mandag)

5) Resumé / evalueringssession: Tirsdag den 30. juni, 15.30 - 17.00.

 

Vi anbefaler deltagerne at deltage i alle 3 hovedkursus sessioner. Der vil også være mulighed for at deltage i 1 eller 2 valgte Kursusmøder. Hver Kursusmøde inkluderer morgenmorgen og eftermiddagssession. Om morgenen vil der være online forelæsninger efterfulgt af spørgsmål og svar sessionerne. Trænerne giver deltagerne workshopopgaver at gennemføre. Om eftermiddagen er underviserne tilgængelige for Kursusdeltagerne til enhver support: besvarelse af yderligere spørgsmål / Konsultation / rådgivning / support ved levering af Kursusopgaven.For at levere Kursusopgaverne Kan deltagerne arbejde individuelt, men der vil stadig være mulighed for at arbejde i et internationalt team, der tilbydes - for at få et glimt af, hvordan det internationale samarbejde kan se ud i praksis.

Deltageren and europæiske Kurser vil være:

Gruppe A: Ledelsesorganer, der er medlemmer af civilsamfundsorganisationerne, der arbejder i området for livslang læring, interesseret i at indlede internationalt samarbejde

Group B: Personer, der gerne vil arbejde som internationale projektledere for civilsamfundsorganisationer inden for livslang læring,

inviteret af de fem partnerorganisationer fra Polen, Italien, Østrig, Danmark og Ungarn.

Kurserne er dedikeret til de første gangs internationale projektrealisers (begyndere and marken).

Kursets sprog er engelsk.

"Sådan planlægges, udvikles og realiseres internationale projeter" er et lukket Kursus - hvilket betyder at for at kunne deltage  skal du inviteres af en af ​​de fem organisationer, der realiserer projektet.

Praktisk information:

1. info-pakke - praktisk informationspakke vedrørende uddannelseskursernes tilrettelæggelse og forløb.

2. Uddannelsesprogrammerne ::

2a. Gruppe A: "Sådan planlægges, udvikles og realiseres internationale projeter. Ledelsesorganets medlemsperspektiv".

2b. Gruppe B: "Sådan planlægges, udvikles og realiseres internationale projeter. Det internationale projektstyringsperspektiv".

 

Torsdag, 03 september 2020 22:18
Pilotarbejde med mentoring og e-mentoring
 
Partnerskabet afsluttede 10 mentorpiloter til første gangs internationale projektrealisatorer. Mentoring-rapporten offentliggøres snart!
 
Der var ti organisationsrepræsentanter fra fem partnerlande, der blev inviteret til at deltage i afprøvningen af mentorprocessen, der var designet til at støtte de første gangs internationale projektrealisers i planlægningen og udviklingen af deres første internationale projekter.
Mentorpiloterne blev realiseret mellem oktober 2019 og May 2020 and alle de fem partnerlande: Polen, Italien, Danmark, Østrig og Ungarn.
 
I øjeblikket arbejder partnerskabet med rapporten og præsenterer erfaringerne med planlægning, design og realisering af mentorsamarbejdet. Erfaringerne og retningslinjerne for dem, der gerne vil implementere mentorordningssystemer i deres organisationer, vil blive beskrevet i rapporten "Retningslinjer og scenarie for implementering af mentorordninger og e-mentorsystemer, der understøtter internationalt samarbejde og udvikling i den 3. sektors organisationer for voksenundervisning”. 
 
Det overordnede mål med denne rapport er at levere klar til brug mentorprogrammer, både for ledere af voksenuddannelsesorganisationer og for første gang internationale projektledere.
 
Retningslinjerne og mentorscenarierne vil være tilgængelige på engelsk og på fem nationale sprog i partnerskabet: polsk, italiensk, tysk, dansk og ungarsk.