Mandag, 28 Oktober 2019 18:57

Partnerskabet har afsluttet projektets forskningsfase. Du kan nu se resultaterne af den internationale kortlægning af succeshistorier og udfordringer ved at realisere internationale projekter og af nøglekompetencerne for internationale projektledere, der er aktive i civilsamfundsorganisationerne inden for voksenuddannelsessektoren.

Læs rapporterne:

  • • ”Succes og udfordringer. Rapport I om international projektstyring i civilsamfundets område for voksenuddannelse. ”
  • • ”Nøglekompetencer og behov for støtte. Rapport II om international projektstyring i civilsamfundets område for voksenuddannelse. ”

Forskningen blev gennemført i Polen, Italien, Ungarn, Danmark og Østrig i foråret 2019. Den bestod af et online spørgeskema og personlige interviews. Der indgik i kortlægningen over 200 ansatte og bestyrelsesmedlemmer fra civilsamfundsorganisationer, der er aktive inden for livslang læring.

Forskningsrapporterne er tilgængelige på 6 sprog: polsk, italiensk, ungarsk, dansk, tysk og engelsk.

Forskningsresultaterne udgør grundlaget for at designe følgende tilbud til nye internationale projektledere og bestyrelsesmedlemmer i organisationer, der er interesseret i at indlede internationale partnerskabssamarbejder:

  1. Nationale og internationale uddannelseskurser.
  2. Mentor- og e-mentortilbud
  3. Internetportal, der samler relevante oplysninger om international projektstyring ét sted.
  4. Internationalt supportnetværk.