Viser artikler med tag: mentorordninger

"Retningslinjer og scenarie for implementering af mentor- og e-mentorsystemer, der understøtter international samarbejdsinitiering og udvikling i 3. sektororganisationer for voksenuddannelse".

Der var ti repræsentanter for civilsamfundsorganisationer - første gang internationale projektledere og medlemmer af ledelsesorganer - der deltog i pilot-mentor-samarbejdet. Formålet med dette samarbejde var at afprøve forskellige scenarier for mentorskabssamarbejde for at støtte dem, der er interesserede i at indlede internationalt samarbejde i planlægning og design af deres første internationale projekter.

Mentorpiloterne blev realiseret mellem oktober 2019 og maj 2020 i alle de fem partnerlande: Polen, Italien, Danmark, Østrig og Ungarn.

Rapporten præsenterer klar til brug mentorprogrammer, både for ledere af voksenuddannelsesorganisationer og for første gang internationale projektledere.

Mentorrapporten er hovedresultatet af den fjerde intellektuelle output i 1st TIP-PM konsortium: det er en samling af "Retningslinjer og scenarie for implementering af mentorordninger og e-mentoring-systemer, der understøtter internationalt samarbejde initiering og udvikling i 3. sektor voksenuddan-nelsesorganisationer ". Det overordnede mål er at levere mentorprogrammer, der er klar til brug, både til ledere for voksen-uddannelsesorganisationer og første gangs internationale projektledere. Mentorrapporten er nu oversat og tilgængelig til konsultation og download på engelsk og også på østrigsk, dansk, engelsk, ungarsk, italiensk og polsk. Du er velkommen til at læse og downloade dem her! Engelsk, østrigsk/tysk, dansk, ungarsk, italiensk, polsk

Udgivet i News