Viser artikler med tag: internationalt samarbejde

Mandag, 07 december 2020 19:44

To webinarer

I slutningen af ​​the designer afholdt Interfolk

 

Et webinar den 28. november 2020 for repræsentanter fra de nye nationale Rollespilsforening, der har som mål at igangsætte internationale aktivitet   

 

Et webinar den 30. november 2020 for repræsentanter fra CSO-sekoren med interesse i at etablere et nationalt netværk for nye i internationalt projektarbejde.

Udgivet i News

Project Support Facility (PSF) blev oprettet i 2012 for at samfinansiere projekter omkring Østersøregionen for at fremme bæredygtige partnerskaber i relation til de tre langsigtede prioriterede områder i Rådet for Østersøstaterne (CBSS):

  1. Regional identitet.
  2. Bæredygtig og velstående region.
  3. Sikker og sikker region.

De foreslåede projekter skal være relevante for og med henvisning til mindst et ekspertiseområde inden for prioriteterne. PSF-indkaldelsen fra 2021 er dedikeret til innovative løsninger til styrkelse af modstandsdygtighed ved at fremme inklusion og beskyttelse af de mest sårbare samfundsgrupper i Østersøregionen i en kriseperiode.

Opkaldet åbnes fra 15. februar til 31. marts 2021. Støtteberettigede lande er: Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Letland, Litauen, Norge, Polen, Rusland, Sverige.

For mere infomration om PSF programmet, se: https://cbss.org/psf/

Onsdag, 06 januar 2021 12:17

Interreg Østersø regionen

Interreg-programmet for hele Østersø-regionen fokuserer på udvikling af makroregionen omkring Østersøen, hvilket i alt tæller 11 lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Rusland, Estland, Letland, Litauen, Hviderusland, Polen og Tyskland.

Programmet investerer cirka to milliarder kroner fra EU i perioden 2014-20 for at gøre regionen omkring Østersøen mere innovativ, tilgængelig og bæredygtig.

Lokale, regionale og nationale myndigheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, ngo'er og sectorspecifikke organisationer kan deltage i aktiviteter. 

Som noget nyt har Østersø-programmet åbnet for private virksomheder som partnersre i indsatser. Virksomheder får dermed mulighed for at skabe yderligere vækst gennem samarbejde med forskningsverdenen og offentlige myndigheder.

Partnere fra Danmark kan modtage 75 percent medfinansiering fra EU.

For mere information, se programmets hjemmeside her!

 

Interreg Østersøregionen 2021 - 2027

Gode ​​nyheder: det tværnationale samarbejde i Østersøområdet fortsætter i EU-finansieringsperioden 2021-2027. EU-medlemsstaterne forhandler i øjeblikket udkastet til lovgivningsgrundlag for den fremtidige samhørighedspolitik, herunder Interreg. Oplysninger om den seneste status på EU-niveau forhandlinger om den fremtidige juridiske ramme og budgettet for samhørighedspolitikken inklusive Interreg finder du på Europa-Kommissionens hjemmeside her!

Onsdag, 06 januar 2021 12:04

Interreg Nordsø-regionen

Arbejdet er i gang med at designe det næste Nordsøregionsprogram, der forventes lanceret i løbet af 2021. Det nye program vil understøtte centrale EU-politikker såsom EU Green Deal og fremdrive regionen mod et grønnere, smartere og mere livligt sted.

Arbejdet er baseret på EU-reglerne, der specificerer prioriteterne og rammerne for den næste Interreg-programperiode 2021-20217.

Programmet er åbent for organisationer fra følgende lande: Belgien, Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Holland.

 For mere information, se programmets hjemmeside her!

Onsdag, 06 januar 2021 11:53

Interreg Deutschland-Danmark

Programmet Interreg Tyskland-Danmark fremmer grænseoverskridende samarbejde mellem Tyskland og Danmark. Det nuværende program (2014 - 2020) er den femte generation af Inter-reg (Interreg 5A) og forener de to tidligere tysk-danske grænseoverskridende Interreg-regioner (Femern Bæltregion og Syddanmark-Slesvig-KERN).

Interreg sigter mod at styrke det grænseoverskridende samarbejde ved at finansiere tysk-danske projeter inden for fire fokuserede fagområder, der er vigtige for regionen. Programmet er finansieret med 90 mio. € fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Bag Interreg Deutschland-Danmark står 11 programpartnere fra Danmark og Tyskland - to danske regioner og ni tyske distrikter og byer fra Slesvig-Holsten. I alt bor 3.6 millioner mennesker i programområdet. Derfor er det vigtigt, at regionen løbende udvikler sig og skaber muligheder for sine borgere.

Interreg fremmer regionens vækst inden for økonomi, beskæftigelse, uddannelse, turisme og Kult ved at finansiere grænseoverskridende innovative projectter, der ønsker at skabe positive ændringer for det tysk-danske samarbejde. Som omkring 70 andre Interreg-programmer rundt omkring i Europa tror vi på, at den nationale grænse gennem konstant udvikling og integration ikke længere vil være en barriere, men opnå gensidig berigelse.

For mere infomration, se programmets hjemmeside her. 

Onsdag, 06 januar 2021 11:41

Interreg South Baltic programmet

Interreg South Baltic-programmet sigter mod at frigøre det sydbaltiske potentiale for blå og grøn vækst gennem grænseoverskridende samarbejde mellem lokale og regionale aktører fra Danmark, Tyskland, Litauen, Polen og Sverige.

På baggrund af programmets maritime karakter adresserer "blå vækst" Østersøens økonomiske potentiale for vækst og job over bredden af ​​det sydlige Østersø. Samtidig understreger "grøn vækst" behovet for at følge den økonomiske vækst i balance med miljøet, især ved at udnytte det sydlige Østersø's rige natur- og Kultarv på en bæredygtig og bevarende måde.

For mere information, se programmets hjemmeside her!

Der er mange specifikke ord og udtryk, der anvendes inden for området for internationalt samarbejde, som ikke ofte bruges. Disse ordbøger hjælper med at definere disse ord, hvilket gør det lettere at læse og forstå engelske dokumenter og ansøgningsvejledninger. 

Udgivet i Knowledge Base
Onsdag, 23 december 2020 18:22

INTERREG 2021-2027

I programmeringsperioden 2021-2027 fortsætter INTERREG med at støtte interregionalt samarbejde mellem regioner fra hele Europa.

”For at styre den overordnede proces, tage formelle beslutninger om indholdet af det fremtidige program og vælge vores tematiske prioriteter, har vi nedsat et programmeringsudvalg. Udvalget består af delegerede fra 29 partnerlande, der træffer beslutningerne. En observatør fra Europa-Kommissionen såvel som programmets forvaltningsmyndighed og fælles sekretariat deltager, men uden nogen beslutningsbeføjelser. Vi har også hyret eksterne eksperter til at hjælpe os med at udarbejde det nye program. ”

INTERREGE EUROPA: se 2021-2027: Second draft of the Cooperation Programme | Interreg Europe 

PROGRAM OVERSIGT, se: 2021-2027 Programme | Interreg Europe

 
Onsdag, 23 december 2020 18:16

Erasmus + 2021-2027

EU-programmet Erasmus + fortsætter fra januar 2021. Det understøtter oprettelse og underholdning af projekter, der arbejder med temaer uddannelse, træning og sport i Europa. Programmets budget er på over 14,7 mia.EUR og har tidligere gjort det muligt for mere end 4 millioner europæere at lære og arbejde i udlandet; både enkeltpersoner og organisationer deltager i Erasmus-programmer. Deltagelse i Erasmus + -programmet vil være mulig på alle områder i form af integreret læring ("blandet læring"); ligeledes vil erhvervelse af viden og færdigheder ved hjælp af eLearning blive udvidet. Under de nuværende forhold i COVID-19 udfører programmet allerede et vigtigt forberedende arbejde for at sikre, at deltagelse i programmet forbliver mulig, selv uden fysisk mobilitet og ansigt til ansigt-læring. Her er links med nogle oplysninger om den kommende Erasmus + cyklus: https://www.na-bibb.de/da/ Erasmus-charter for videregående uddannelser 2021-2027 Retningslinjer

Programmet Beskæftigelse og Social Innovation (EaSI) er et finansieringsinstrument på EU-niveau til at fremme et højt niveau af kvalitet og bæredygtig beskæftigelse, der garanterer tilstrækkelig og anstændig social beskyttelse, bekæmper social udstødelse og fattigdom og forbedrer arbejdsforholdene.

Det understøtter:

- modernisering af beskæftigelses- og socialpolitikker med PROGRESS-aksen

- jobmobilitet med EURES-aksen

- adgang til mikrofinansiering og socialt iværksætteri med aksen mikrofinansiering og social iværksætter.

For mere infomration, se: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=da

Side 1 ud af 3