Viser artikler med tag: International konference

Den europæiske konference "Internationalt samarbejde. Hvordan starter man det godt?" valorisering af de vigtigste udfald af projektet "First-time international projects realisers support network" -projektet fandt sted - parallelt i Tyniec (Polen) og online 21. - 22. september 2020. Der var deltagere fra Polen, Italien, Ungarn, Danmark, Østrig, Portugal og Letland, der deltog i arran-gementet. Tak for jeres aktive deltagelse, deling af ideer, oplevelser og netværk! Vi håber, at de præsenterede værktøjer og løsninger såvel som de nye kontakter, der ville være nytti-ge for jeres arbejde som internationale projektledere. Rummet til at tilføje Jeres ideer om FIRST-netværksportalen, FIRST-netværket og internationalt samar-bejde generelt blev åbnet den 1. oktober. Du er velkommen til at tilføje flere ideer HER! Lad os være i kontakt! Nedenfor finder du konferencepræsentationer til download. Den europæiske konferences præsentationer (PDF-filer): - Introduktion til projektet "First-time international project realisers support network", der blev reali-seret i perioden august 2018 - september 2020 af fem civilsamfundsorganisationer fra Polen, Italien, Ungarn, Danmark og Østrig. Taler: Agnieszka Dadak, projektleder, Foundation of Alternative Educational Initiatives, Polen. - “Succeser og udfordringer. Rapport I om international projektstyring inden for civilsamfundssektoren inden for voksenuddannelse ”. Taler: Aron Weigl, EDUCULT - Institut for Kulturpolitik og Kulturforvaltning, Au-stria. - “Nøglekompetencer og behov for support. Rapport II om international projektstyring i civilsamfunds-sektoren inden for voksenuddannelse ”. Taler: Hans Jørgen Vodsgaard, Interfolk, Institut for Civilsamfund, Danmark. - Introduktion: Et nyt internationalt supportnetværk for første gang internationale projekter re-alisers. Indlæg: Rafał Dadak og Jerzy Kraus, Foundation of Alternative Educational Initiatives, Po-land. - FØRSTE netværksportal. Websiden dedikeret til første gangs internationale projektrealisers. Taler: Agnieszka Dadak, Foundation of Alternative Educational Initiatives, Polen. - “Retningslinjer og scenarie til implementering af mentorordninger og e-mentorordningssystemer, der understøtter international samarbejdsinitiering og udvikling i 3. sektor voksenlæringsorganisatio-ner”. Taler: Lorenza Lupini, Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa, Italien. - Manualen for nationale kurser & Manualen for europæiske kurser for de første gang projektledere og organisationsledere involveret i internationalt samarbejde. Indlæg: Marianna Labbancz, Folk High School Association omkring Budapest, Ungarn.
Udgivet i News
Torsdag, 03 september 2020 10:50

Konference i Krakow, 21. - 22. oktober 2020

Internationalt samarbejde. Hvordan starter man det godt? Føler sig inviteret til den europæiske konference Krakow, Poland, 21 - 22 September 2020

Det er vores glæde at invitere alle interesserede i internationalt samarbejde og livslang læring til den internationale konference, hvor vi sætter pris på de vigtigste resultater time International project "First- Projects Realisers Support Network ".

Konferencen finder sted den 21.- 22.September 2020 på The Guest House of the Tyniec Abbey i Tyniec (ved siden af ​​Kraków). Konferencen starter kl. 13 den 21. september og slutter kl. 15., den 22. september.

Målet med konferencen er at kapitalisere det 2 - årige samarbejde mellem fem civilsamfundsorganisationer fra fem europæiske lande: Polen, Italien, Ungarn, Østrig og Danmark. Under konferencen vil følgende hovedresultater af projektet blive præsenteret og drøftet: - Den multilaterale undersøgelsesrapport om god praksis og succeshistorier til støtte for internationale projektledere i civilsamfundsorganisationer for voksenuddannelse. - Den multilaterale forskningsrapport om nøglekompetencer hos internationale projektledere i civilsamfundet for voksenuddannelse. - 'SUPPORTPORTALEN' for første gang internationale projektrealisatorer. - Mentorings- og e-mentorsystemet for de første internationale projektrealisers. - Uddannelsens læseplaner og åbne uddannelsesressourcer for første gang internationale projeter realiserer.

Sidst men ikke mindst under konferencen præsenteres et netværk af civilsamfundsorganisationer, der repræsenterer voksenuddannelsessektoren - FIRST Network -. Målet med FIRST-netværket vil være at bidrage til at styrke disse organisationers kapacitet til at arbejde internationalt, forbedre innovativitet og evnen til at tilpasse sig ændringer i den moderne verden. Konferenceprogrammet Tilmeldingen til konferencen vil være åben fra den 17. august HER. ** Hvis den epidemiske situation forårsaget af Covid-19 and Europa forværres, kan konferencen muligvis finde sted online.

Udgivet i News