Viser artikler med tag: voksenuddannelse

Onsdag, 06 januar 2021 12:17

Interreg Østersø regionen

Interreg-programmet for hele Østersø-regionen fokuserer på udvikling af makroregionen omkring Østersøen, hvilket i alt tæller 11 lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Rusland, Estland, Letland, Litauen, Hviderusland, Polen og Tyskland.

Programmet investerer cirka to milliarder kroner fra EU i perioden 2014-20 for at gøre regionen omkring Østersøen mere innovativ, tilgængelig og bæredygtig.

Lokale, regionale og nationale myndigheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, ngo'er og sectorspecifikke organisationer kan deltage i aktiviteter. 

Som noget nyt har Østersø-programmet åbnet for private virksomheder som partnersre i indsatser. Virksomheder får dermed mulighed for at skabe yderligere vækst gennem samarbejde med forskningsverdenen og offentlige myndigheder.

Partnere fra Danmark kan modtage 75 percent medfinansiering fra EU.

For mere information, se programmets hjemmeside her!

 

Interreg Østersøregionen 2021 - 2027

Gode ​​nyheder: det tværnationale samarbejde i Østersøområdet fortsætter i EU-finansieringsperioden 2021-2027. EU-medlemsstaterne forhandler i øjeblikket udkastet til lovgivningsgrundlag for den fremtidige samhørighedspolitik, herunder Interreg. Oplysninger om den seneste status på EU-niveau forhandlinger om den fremtidige juridiske ramme og budgettet for samhørighedspolitikken inklusive Interreg finder du på Europa-Kommissionens hjemmeside her!

Onsdag, 06 januar 2021 12:04

Interreg Nordsø-regionen

Arbejdet er i gang med at designe det næste Nordsøregionsprogram, der forventes lanceret i løbet af 2021. Det nye program vil understøtte centrale EU-politikker såsom EU Green Deal og fremdrive regionen mod et grønnere, smartere og mere livligt sted.

Arbejdet er baseret på EU-reglerne, der specificerer prioriteterne og rammerne for den næste Interreg-programperiode 2021-20217.

Programmet er åbent for organisationer fra følgende lande: Belgien, Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Holland.

 For mere information, se programmets hjemmeside her!

Onsdag, 06 januar 2021 11:53

Interreg Deutschland-Danmark

Programmet Interreg Tyskland-Danmark fremmer grænseoverskridende samarbejde mellem Tyskland og Danmark. Det nuværende program (2014 - 2020) er den femte generation af Inter-reg (Interreg 5A) og forener de to tidligere tysk-danske grænseoverskridende Interreg-regioner (Femern Bæltregion og Syddanmark-Slesvig-KERN).

Interreg sigter mod at styrke det grænseoverskridende samarbejde ved at finansiere tysk-danske projeter inden for fire fokuserede fagområder, der er vigtige for regionen. Programmet er finansieret med 90 mio. € fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Bag Interreg Deutschland-Danmark står 11 programpartnere fra Danmark og Tyskland - to danske regioner og ni tyske distrikter og byer fra Slesvig-Holsten. I alt bor 3.6 millioner mennesker i programområdet. Derfor er det vigtigt, at regionen løbende udvikler sig og skaber muligheder for sine borgere.

Interreg fremmer regionens vækst inden for økonomi, beskæftigelse, uddannelse, turisme og Kult ved at finansiere grænseoverskridende innovative projectter, der ønsker at skabe positive ændringer for det tysk-danske samarbejde. Som omkring 70 andre Interreg-programmer rundt omkring i Europa tror vi på, at den nationale grænse gennem konstant udvikling og integration ikke længere vil være en barriere, men opnå gensidig berigelse.

For mere infomration, se programmets hjemmeside her. 

Onsdag, 23 december 2020 18:22

INTERREG 2021-2027

I programmeringsperioden 2021-2027 fortsætter INTERREG med at støtte interregionalt samarbejde mellem regioner fra hele Europa.

”For at styre den overordnede proces, tage formelle beslutninger om indholdet af det fremtidige program og vælge vores tematiske prioriteter, har vi nedsat et programmeringsudvalg. Udvalget består af delegerede fra 29 partnerlande, der træffer beslutningerne. En observatør fra Europa-Kommissionen såvel som programmets forvaltningsmyndighed og fælles sekretariat deltager, men uden nogen beslutningsbeføjelser. Vi har også hyret eksterne eksperter til at hjælpe os med at udarbejde det nye program. ”

INTERREGE EUROPA: se 2021-2027: Second draft of the Cooperation Programme | Interreg Europe 

PROGRAM OVERSIGT, se: 2021-2027 Programme | Interreg Europe

 
Onsdag, 23 december 2020 18:16

Erasmus + 2021-2027

EU-programmet Erasmus + fortsætter fra januar 2021. Det understøtter oprettelse og underholdning af projekter, der arbejder med temaer uddannelse, træning og sport i Europa. Programmets budget er på over 14,7 mia.EUR og har tidligere gjort det muligt for mere end 4 millioner europæere at lære og arbejde i udlandet; både enkeltpersoner og organisationer deltager i Erasmus-programmer. Deltagelse i Erasmus + -programmet vil være mulig på alle områder i form af integreret læring ("blandet læring"); ligeledes vil erhvervelse af viden og færdigheder ved hjælp af eLearning blive udvidet. Under de nuværende forhold i COVID-19 udfører programmet allerede et vigtigt forberedende arbejde for at sikre, at deltagelse i programmet forbliver mulig, selv uden fysisk mobilitet og ansigt til ansigt-læring. Her er links med nogle oplysninger om den kommende Erasmus + cyklus: https://www.na-bibb.de/da/ Erasmus-charter for videregående uddannelser 2021-2027 Retningslinjer

Programmet Beskæftigelse og Social Innovation (EaSI) er et finansieringsinstrument på EU-niveau til at fremme et højt niveau af kvalitet og bæredygtig beskæftigelse, der garanterer tilstrækkelig og anstændig social beskyttelse, bekæmper social udstødelse og fattigdom og forbedrer arbejdsforholdene.

Det understøtter:

- modernisering af beskæftigelses- og socialpolitikker med PROGRESS-aksen

- jobmobilitet med EURES-aksen

- adgang til mikrofinansiering og socialt iværksætteri med aksen mikrofinansiering og social iværksætter.

For mere infomration, se: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=da

Vi har fornøjelsen at meddele, at de fem projektpartnere af projektet "First-time international projects realisers support network" den 4. december 2020 vedtog den endelige form for Mememorandummet om grundlæggelsen af det internationale FIRST Network. Ordet 'FIRST' er akronymet af First International Realisers Support Team Network. FIRST-netværkets mission er at styrke kapaciteten hos civilsamfundsorganisationer og enheder, der er aktive inden for voksenuddannelsessektoren, til at operere på den internationale arena, hvilket for-bedrer innovativitet og evnen til at tilpasse sig ændringer i den moderne verden. Netværkets mål og planlagte aktiviteter er beskrevet i aftalememorandummet. FIRST-netværket er åbent for nye medlemmer, der kan blive civilsamfundsorganisationer og enheder, der er aktive inden for liberal voksenuddannelse / livslang læring. Hvis du er interesseret i at blive involveret i FIRST Network-aktiviteterne, bedes du kontakte et af de stiftende medlemmer: Polen: Agnieszka Dadak: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Italien: Lorenza Lupini: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Ungarn: Marianna Labancz: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Danmark: Hans Jørgen Vodsgaard: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Østrig Aron Weigl: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Håndbogen om at designe, planlægge og organisere INTERNATIONALE, europæiske uddannelseskurser til de første gangs internationale realiseringsprojekter.

I denne håndbog for interesserede i internationalt samarbejde finder du for det første en kort gennemgang af det grundlæggende i andragogi og voksenuddannelsesmetoder. For det andet finder du her ægte, praktiske eksempler på tilrettelæggelse af europæisk niveau, internationale cursor, der understøtter internationalt samarbejde. Hvordan planlægger, designer og leverer international træning til første gangs internationale projektrealisers? Hvad skal den indeholde? Hvilke methoder kunne bruges? Hvilke mulige træningsprogrammer kan realiseres? Og især - hvordan man omdanner en 'traditionel' uddannelse på stedet til en onlineformular? Føl dig inviteret til at blive inspireret af de polske, ungarske, danske, østrigske og italienske oplevelser,

Håndbogen kan downloades her! 

"Retningslinjer og scenarie for implementering af mentor- og e-mentorsystemer, der understøtter international samarbejdsinitiering og udvikling i 3. sektororganisationer for voksenuddannelse".

Der var ti repræsentanter for civilsamfundsorganisationer - første gang internationale projektledere og medlemmer af ledelsesorganer - der deltog i pilot-mentor-samarbejdet. Formålet med dette samarbejde var at afprøve forskellige scenarier for mentorskabssamarbejde for at støtte dem, der er interesserede i at indlede internationalt samarbejde i planlægning og design af deres første internationale projekter.

Mentorpiloterne blev realiseret mellem oktober 2019 og maj 2020 i alle de fem partnerlande: Polen, Italien, Danmark, Østrig og Ungarn.

Rapporten præsenterer klar til brug mentorprogrammer, både for ledere af voksenuddannelsesorganisationer og for første gang internationale projektledere.

Håndbogen om at designe, planlægge og organisere nationale kursustilbud for de første gangs internationale projektledere.

I denne håndbog finder du først og fremmest en gennemgang af det grundlæggende i andragogi og voksenuddannelsesmetoder. For det andet finder du der nogle reelle, praktiske eksempler på nationale kurser, der understøtter internationalt samarbejde realiseret i Polen, Ungarn, Danmark, Italien og Østrig. Hvordan planlægger, designer og afleverer jeg kurser til første gangs internationale projektrealisers? Hvilke moduler skal et sådant kursus indeholde? Hvilke metoder kunne bruges? Hvilke mulige træningsprogrammer kan realiseres? Her finder du nogle nyttige eksempler til at designe gode træningskurser / finde det bedste træningstilbud til opgradering af dine kompetencer.

Side 1 ud af 3