First-time international project realisers support network” er et internationalt udviklingsprojekt, der er støttet af Erasmus + programmet. Det gennemføres i perioden oktober 2018 til september 2020 (24 måneder) af fem civilsamfundsorganisationer fra fem europæiske lande: Polen, Italien, Ungarn, Danmark og Østrig.

Den største udfordring, som projektet adresserer, er den relativt lave grad af internationalt partnerskabssamarbejde og netværk mellem civilsamfundsorganisationer (foreninger, stiftelser, sociale kooperativer osv.), der leverer voksenundervisning i EU's medlemsstater, hvilket resulterer i et lavere niveau af innovativt udviklingsarbejde i disse organisationer.

Den vigtigste målgruppe for projektaktiviteterne er repræsentanter for den 3. sektors voksenuddannelsesområde, såsom foreninger, stiftelser, universiteter for den tredje alder, folkehøjskoler, sociale kooperativer, sociale virksomheder osv., som er interesseret i at indgå i internationalt samarbejde inden for deres aktivitetsområder. Projektets tilbud vil blive rettet til CSO'ernes arbejdstagere, medarbejdere, ledere, frivillige og især nye internationale projektledere.

Projektideen er at designe og levere bæredygtig støtte til de nye internationale projektledere og civilsamfundsorganisationer, der er aktive inden for livslang læring og som ønsker at integrere internationalt samarbejde i deres udviklingsstrategier.

Målet er at fremme en styrket innovationsevne hos voksenuddannelsesorganisationer med hensyn til uddannelsesmetoder, opsøgning af nye voksne målgrupper og nye former for management. Særlige delmål er:

  1. At øge ledernes og underviseres kompetencer til at igangsætte, udvikle og realisere internationale samarbejdsprojekter, der sigter mod at forbedre integration, mangfoldighed, lighed og ikke-diskrimination i voksenuddannelsessektoren.
  2. At støtte voksenuddannelsesudbydernes kapacitet til at deltage i internationalt, europæisk samarbejde ved at udvikle bæredygtige træningsprogrammer og mentorsystemer for ledere og undervisere.
  3. At sikre langsigtet støtte til udbydere af voksenundervisning til at skabe nye internationale partnerskaber samt til at iværksætte internationale projekter ved at levere en bæredygtig Support Portal & et International Support Network.

For at opnå dette vil projektpartnerne gennemføre:

  • To internationale undersøgelser, dels for at identificere succeshistorier og udfordringer for internationale projektledere i civilsamfundets voksenuddannelsesorganisationer og dels for at identificere de vigtigste kompetencer for internationale projektledere inden for civilsamfundets organisationer for voksenuddannelse.
  • En 'SUPPORT PORTAL', der indsamler relevant information og retningslinjer, der kan styrke det internationale samarbejde mellem voksenuddannelsesorganisationerne i civilsamfundet, især blandt nye internationale projektledere.
  • Et mentor- og e-mentoringssystem, der kan støtte nye internationale projektledere.
  • Nye læseplaner og åbne uddannelsesressourcer til nye internationale projektledere, inklusiv nationale og internationale pilotuddannelser.
  • Et nyt internationalt supportnetværk til de nye internationale projektledere.

Projektets partnerkreds omfatter fem civilsamfundsorganisationer fra fem europæiske lande, der leverer livslang læring:

 

Dette ”Erasmus+ strategiske partnerskab, udvikling af innovation” er blevet støttet af Den Europæiske Unions Erasmus + program.