Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på de hyppigst stillede spørgsmål vedrørende internationale projekter og samarbejde. Spørgsmålene / svarene er opdelt i 10 hovedafsnit.

Efter projektets afslutning (31-12-2020) fortsætter vi med at arbejde i rammerne for FIRST Network. Hvis du er interesseret i international projektledelse, hvis du gerne vil stille nogle spørgsmål - og modtage svar - føler dig inviteret til at deltage i praksisfællesskabet “FIRST NETWORK om International projektledelse ”på EPALE-platformen. Du vil være i kontakt med udøverne inden for projektledelse fra Polen, Østrig, Danmark, Italien og Ungarn. Du kan stille spørgsmål, dele dine kommentarer, deltage i diskussioner, lære om de planlagte begivenheder arrangeret af FIRST Network ...

For at deltage i gruppen og aktivt deltage i diskussioner skal du oprette din konto på EPALE. Det er nemt. Du kan gøre det HER.

No questions yet.

1. Hvorfor arbejde internationalt?

1.1 Hvorfor skal min organisation begynde at arbejde mere internationalt?

Fordi det internationale samarbejde kan: bringe nye impulser, ny inspiration. bringe nye måder til at blive mere innovative og dynamiske.…

Fordi det internationale samarbejde kan:

 • bringe nye impulser, ny inspiration.

 • bringe nye måder til at blive mere innovative og dynamiske.

 • åbne nye kontakter, besøg, udveksling af erfaringer, inspiration - støttet af finansiering.

 • hjælp til at starte nye typer pilotudviklingsarbejde - støttet af finansiering.

Posted 3 years agoby Danish

1.2 Hvad er fordelene for mig som medarbejder?

Når du som personale er involveret i nyt internationalt samarbejde, kan du få ny inspiration både på et professionelt og…

Når du som personale er involveret i nyt internationalt samarbejde,

 • kan du få ny inspiration både på et professionelt og personligt niveau.

 • kan du få nye kompetencer, du kan også ansøge om andre dele af dit arbejde.

 • kan du forbedre dit generelle CV.

Posted 3 years agoby Danish

1.3 Hvad er fordelene for min organisation?

Når din organisation begynder at arbejde mere internationalt, vil I opleve andre måder at arbejde på og andre former for…

Når din organisation begynder at arbejde mere internationalt,

 • vil I opleve andre måder at arbejde på og andre former for god praksis.

 • vil det give ledelsen (bestyrelser, retning) nyhedsindsigt og kvalifikationer.

 • kan det bringe nye former for ekstra indkomst til organisationen.

Posted 3 years agoby Danish

1.4 Hvad er en international udviklingsplan?

Den internationale udviklingsplan: Skitserer, hvorfor din organisation ønsker at arbejde mere internationalt. Beskriver de langsigtede mål for det internationale arbejde.…

Den internationale udviklingsplan:

 • Skitserer, hvorfor din organisation ønsker at arbejde mere internationalt.

 • Beskriver de langsigtede mål for det internationale arbejde.

 • Forklarer, hvordan disse mål relaterer sig til dine organisationers behov og den sammenhæng, hvori de fungerer.

Posted 3 years agoby Danish

1.5 Hvordan kan det internationale samarbejde understøtte min organisations aktivitetsplaner?

Det internationale samarbejde skal planlægges, så de internationale aktiviteter understøtter de samlede 1-2-årige aktivitetsplaner for din organisation Prioriter internationale projektaktiviteter,…

Det internationale samarbejde skal planlægges, så de internationale aktiviteter understøtter de samlede 1-2-årige aktivitetsplaner for din organisation

 • Prioriter internationale projektaktiviteter, der kan støtte eller i det mindste supplere din organisations mission og generelle aktivitetsplaner.

 • • Herved giver du aktiviteter, du til en vis grad ville have gjort det, og nu får du den indsats, der betales af projektfinansiering.

Posted 3 years agoby Danish

1.6 Hvorfor deltage i FIRST Network?

FIRST-netværket tilbyder support og netværksmuligheder til sine medlemmer. Dette netværk er skræddersyet til at forbinde civilsamfundsorganisationer fra den europæiske region,…

FIRST-netværket tilbyder support og netværksmuligheder til sine medlemmer. Dette netværk er skræddersyet til at forbinde civilsamfundsorganisationer fra den europæiske region, til at udveksle indhold og ideer og per-haps, selv for at udvikle finansieringsansøgninger og derefter i bedste fald samarbejde om et internationalt projekt.

Efter etableringen af netværket i slutningen af 2021 planlægges blandt andet følgende bæredygtige aktiviteter:

 • Efteruddannelseskurser og rådgivningstjenester
 • Tilvejebringelse af opdaterede oplysninger om internationalt samarbejde på FIRST Network Support Portal
 • Udveksling af indhold og gensidig inspiration gennem kommunikationskanaler
 • Virtuelle netværksmøder
Posted 3 years agoby Danish

2. Hvordan forbereder man organisationen til at arbejde internationalt?

2.1. Hvorfor er det vigtigt at have en udviklingsstrategi for organisationen?

Organisationens udviklingsstrategi: Øger chancen for succes - ved tydeligt at navngive organisationens prioriteter og mål for udvikling. Påvirker organisationens image…

Organisationens udviklingsstrategi:

 • Øger chancen for succes - ved tydeligt at navngive organisationens prioriteter og mål for udvikling.

 • Påvirker organisationens image - viser, at organisationen ved, hvor den skal hen, og hvorfor.

 • Øger niveauet for organisationens beredskab til implementering af nøgleopgaver - da det er klart for alle, hvad der i øjeblikket er vigtigt.

 • Øger niveauet for teaminddragelse - centreret omkring at nå fælles mål.

 • Påvirker interessenter og potentielle partnere - så organisationen kan præsenteres som en professionel organisation med en vision om udvikling.

 • Hjælper ved ansøgning om eksterne midler - et vel vurderet projekt er dem, hvor de foreslåede aktiviteter er en del af organisationens udviklingsstrategi.

 • Det er et effektivt værktøj til at opbygge relationer med forretningsenhederne - så du tydeligt og sammenhængende kan præsentere din organisation og dens mål.

Posted 3 years agoby Danish

2.2 Skal vi prøve at starte som partnere eller som koordinatorer

Vær opmærksom på, at ca. 4 ud af 5 organisationer, der arbejder internationalt, gør det som partnere og ikke som…

Vær opmærksom på, at ca. 4 ud af 5 organisationer, der arbejder internationalt, gør det som partnere og ikke som koordinatorer (ansøger og administrator af projektet).

På den ene side: Det er ikke så krævende at være partner som at være koordinator, fordi du ikke behøver at bruge meget tid på at forberede ansøgningen med risiko for at få afslag, og du behøver ikke at have byrden som projektleder. Men udfordringen er at promovere dig selv, så du bliver inviteret til at blive en partner.

På den anden side: Som koordinator kan du definere projektet, vælge de partnere, du foretrækker, og du har mere indflydelse på projektarbejdet. Men på samme tid har du en høj risiko for at mislykkes med din ansøgning, og dermed kommer du ikke i gang med det internationale arbejde.

Heldigvis behøver du ikke vælge, du kan gøre begge dele: Du kan promovere dig selv som partner sideløbende med at du starter en ny projektansøgning med dig selv som koordinator. Det er altid godt at lægge flere æg i kurven

Posted 3 years agoby Danish

2.3 Skal vi starte med mobilitet eller med projektaktiviteter

De fleste EU-programmer har to hovedtyper af finansiering, enten til projektarbejde eller mobilitet; hvor mobilitet betyder støtte til at deltage…

De fleste EU-programmer har to hovedtyper af finansiering, enten til projektarbejde eller mobilitet; hvor mobilitet betyder støtte til at deltage i internationale kurser, studiebesøg eller jobskygge i udlandet.

På den ene side: Mobilitetsfinansiering kan være en lettere måde at få nye input og udveksling af erfaringer på!

 • Succesgraden for mobilitetsansøgninger er generelt højere i alle EU-lande; det er fx i Danmark mere end 75 pct., mens det for Erasmus-projekter er under 20 pct.

 • Det er også lettere at styre og rapportere mobilitetsprojekter.

 • Ansøgningen kan indgives af et konsortium i dit land, hvor flere organisationer ansøger sammen.

På den anden side: Projektfinansiering åbner for innovativt udviklingsarbejde

 • hvor et partnerskab samarbejder tværnationalt som et team med merværdi for kompetenceudvikling og ny praksis

 • som også kan give resultater, som du bagefter kan bruge i din egen organisation.

Posted 3 years agoby Danish

2.4 Kan vi kombinere nationale, bilaterale, regionale og EU-finansieringsprogrammer?

Når din organisation planlægger at blive mere engageret i internationalt arbejde, bør du ikke kun overveje EU-finansieringsprogrammerne, men også de…

Når din organisation planlægger at blive mere engageret i internationalt arbejde, bør du ikke kun overveje EU-finansieringsprogrammerne, men også de mange nationale, bilaterale og regionale programmer, der også understøtter internationale aktiviteter. Fordi:

 • der er mange private og offentlige midler i alle EU-lande, der støtter studiebesøg eller specifikke projektaktiviteter; og ansøgningerne kan være lette at lave, og de har ofte en god succesrate,

 • der er også mange regionale finansieringsprogrammer, såsom særlige tilskudsprogrammer for det nordiske område, Østersøområdet, Balkanregionen, Middelhavet osv. og ligeledes er der mange bilaterale fonde over hele Europa.

 • Mindre bilaterale eller regionale aktiviteter kan være en god start på det internationale arbejde, der bringer nye kontakter og oplevelser til næste trin.

Desuden kan det være en god ide at bruge samme projektide til forskellige projektansøgninger, så du kan få synergi i din ansøgningsstrategi og endnu bedre i flere parallelle projekter, der udvikler forskellige aspekter af den samme projektidé.

Posted 3 years agoby Danish

2.5 Kan vi starte med flere internationale aktiviteter på samme tid?

Typisk vil en organisation have flere aktivitetslinjer i deres aktivitetsplaner, og dermed kan de også prioriterer flere projektlinjer. Internationale aktiviteter…

Typisk vil en organisation have flere aktivitetslinjer i deres aktivitetsplaner, og dermed kan de også prioriterer flere projektlinjer.

Internationale aktiviteter kræver godt nok ekstra ressourcer til at igangsætte, gennemføre og afslutte aktiviteterne; men en vigtig fordel ved international mobilitet eller projektaktivitet er, at de er baseret på programfinansiering, så man får også ekstra økonomiske ressourcer til at finansiere de ekstra aktiviteter.

Under alle omstændigheder skal du være opmærksom på, at det er vanskeligt at planlægge, hvor mange internationale aktiviteter din organisation vil være involveret i, fordi du ikke ved på forhånd, hvor mange af ansøgningerne, der vil lykkes. Du ved måske, at succesraterne for dette specifikke program er 20 pct., men du ved ikke, om din ansøgning vil være en del af de 20 pct.

Men alt lige, jo flere ansøgninger du laver eller er partner i, jo større chancer har du for at starte det internationale arbejde.

Posted 3 years agoby Danish

2.6 Hvilke oplevelser kan vi tilbyde at dele i det internationale partnerskab?

Inden for forskningsaktiviteterne i projektet, især Output 1, gennemførte konsortiet en international undersøgelse med henblik på at offentliggøre rapporten om…

Inden for forskningsaktiviteterne i projektet, især Output 1, gennemførte konsortiet en international undersøgelse med henblik på at offentliggøre rapporten om succeshistorier og udfordringer for internationalt samarbejde.

Denne rapport samler eksempler på bedste praksis i det internationale samarbejde mellem civilsamfundsforeninger i Østrig, Danmark, Italien, Polen og Ungarn. Disse erfaringer udgør et nyttigt udgangspunkt for alle projektledere og ledere, der ønsker at komme i gang med internationalt samarbejde, da de fremhæver styrkerne, udfordringerne, potentialet og hindringerne i international projektledelse.

Rapporten definerer også de typer og metoder til støtte, der tilbydes internationale projektledere inden for livslang læring; beskriver de forventninger og støtte, som internationale projektledere har brug for fra deres organisationer; skitserer udfordringerne i civilsamfundssektoren i internationale samarbejdsprojekter; angiver områderne med information, viden, værktøjer og anden støtte til internationalt samarbejde, der tilbydes af nationale agenturer for samarbejdsprogrammer i Den Europæiske Union.

Rapporten er oversat til de 5 projektsprog såvel som engelsk, og den kan høres og downloades i .pdf.

Posted 3 years agoby Danish

3. Hvordan starter man det internationale arbejde?

3.1. Hvad er det mindste antal partnere i et internationalt partnerskab?

Svaret på dette spørgsmål kan være forskelligt for forskellige tilskudsprogrammer, så det anbefales at kontrollere de valgte programretningslinjer hver gang.…

Svaret på dette spørgsmål kan være forskelligt for forskellige tilskudsprogrammer, så det anbefales at kontrollere de valgte programretningslinjer hver gang.

Generelt er det mindste antal partnere:

 • Mindst to partnere fra to forskellige lande, der er omfattet af programmet, i tilfælde af bilaterale samarbejdsprojekter (f.eks. Grænseoverskridende samarbejdsprogrammer såsom Polen - Litauen eller Polen - Tyskland).

 • Mindst tre partnere fra tre forskellige lande, der er omfattet af programmet, til partnerskabsprojekter.

Det er værd at overveje en invitation til samarbejde mindst en partner mere end det gældende minimum.

Derefter, hvis en af ​​partnerne trækker sig tilbage fra projektimplementeringen (hvilket sker meget sjældent, men det sker), er det stadig muligt at fortsætte projektet.

Posted 3 years agoby Danish

3.2. Hvad er de mest almindelige tværnationale samarbejdsmodeller?

De mest almindelige tværnationale samarbejdsmodeller er: Udveksling af information og god praksis; Parallel udvikling af løsninger; Import / eksport /…

De mest almindelige tværnationale samarbejdsmodeller er:

 • Udveksling af information og god praksis;

 • Parallel udvikling af løsninger;

 • Import / eksport / tilpasning af nye løsninger;

 • Fælles tilrettelæggelse af begivenheder / udvikling af fælles "produkter" (f.eks. F.eks. Et træningsprogram, en publikation, en udstilling, et teaterforestilling osv.);

 • Uddannelsesmobiliteter for organisationens nøglemedarbejdere med henblik på at: deltage i et kursus / træning; jobskygge; gennemføre klasser i udlandet.

Flere forskellige samarbejdsmodeller kan eksistere sammen i et projekt.

Posted 3 years agoby Danish

3.3. Hvordan finder jeg (de rigtige) projektpartnere?

Mulige projektpartnere skal opfylde tre kriterier: Tematisk og indholdsrelateret affinitet (men ikke nødvendigvis fra det samme arbejdsområde, da komplementære tilgange…

Mulige projektpartnere skal opfylde tre kriterier:

 • Tematisk og indholdsrelateret affinitet (men ikke nødvendigvis fra det samme arbejdsområde, da komplementære tilgange f.eks. Kan generere merværdi)

 • I bedste fald erfaring i marken (afhængigt af projektkrav)

 • Gode kommunikationskanaler

Der anbefales tre måder at finde en partner på:

 • Anmod om allerede kendte organisationer

 • Partnersøgning via projektsøgning

 • Partnersøgning via partnerplatforme

Hvis du endnu ikke har kontakter til organisationer i Europa, anbefales det først og fremmest at finde organisationer gennem EU-projekter, der allerede er gennemført, fordi disse organisationer allerede har erfaring med internationalt samarbejde og normalt kan betragtes som seriøse. Flere oplysninger om 2) og 3) kan findes her.

Organisationernes størrelse kan variere meget inden for et projekt. Du kan / bør også kontakte større organisationer for partneranskaffelse. Disse kan muligvis tilføre værdi til projektet på grund af deres ressourcer.

Det er også nyttigt at oprette en profil på platforme som EPALE og udfylde den med information om din egen organisation for at tiltrække andre organisations opmærksomhed. Flere oplysninger om platforme kan findes her.

Posted 3 years agoby Danish

3.4 Hvilket finansieringsprogram er bedst for at komme i gang?

Hvis du er en organization, der stadig er uerfaren i internationalt samarbejde, tilrådes det at starte med et mobilitetsprogram, f.eks.…

Hvis du er en organization, der stadig er uerfaren i internationalt samarbejde, tilrådes det at starte med et mobilitetsprogram, f.eks. Fra Erasmus + tilskudsprogrammet. Disse programmer understøtter videreuddannelse og uddannelse af personale i andre organizationer i Europa.

Fordi:

1) Godkendelsesprocenten for mobilitetsprojekter er normalt meget højere end for partnerskabsprojekter.

2) Fokus er på videreuddannelse af det eget personales competent.

3) Engelsk færdigheder udvikles.

4) Kontakter kan oprettes for yderligere internationale projeter.

5) Projektorganisationen er lettere end i partnerskabssamarbejde.

6) Det er en god introduktion til området for internationalt samarbejde.

Posted 3 years agoby Danish

4. Hvad er finansieringsmulighederne?

4.1. Hvilket finansieringsprogram passer til mit projekt?

Hvert finansieringsprogram er forskelligt med hensyn til geografisk placering, tematisk fokus og type finansiering. Det skal også bemærkes, at hvert…

Hvert finansieringsprogram er forskelligt med hensyn til geografisk placering, tematisk fokus og type finansiering. Det skal også bemærkes, at hvert finansieringsprogram har specifikke tematiske prioriteter for den enkelte finansieringsperiode, og i nogle tilfælde fastsætter de nationale agenturer deres egne nationale / regionale finansieringsprioriteter. For at øge chancerne for succes bør disse tages i betragtning især i undfangelses- og ansøgningsprocessen. Derudover tilrådes det at holde dig informeret om de enkelte opkald fra de relevante finansieringskanaler for at kunne reagere på et passende opkald.

Det passende finansieringsprogram kan bestemmes ud fra følgende kriterier:

 • Lokal placering af projektet og projektpartnerne og finansieringsprogrammets geografiske fokus

 • Tematisk indlejring i finansieringsprogrammet

 • Finansieringstype (hel eller delvis finansiering)

 • Tematiske prioriteter i finansieringsperioden

 • Projektets varighed af finansieringsprogrammerne

Yderligere information om finansieringsprogrammerne kan findes her og søgningen i finansieringsprogrammet her.

Posted 3 years agoby Danish

4.2 Hvor kan jeg få support / rådgivning om mine finansieringsansøgninger?

Det anbefales stærkt at gennemføre informations- og rådgivningssamtaler, inden ansøgningen indsendes for at kunne tilpasse projektidéen efter finansieringsinstitutionens formelle og…

Det anbefales stærkt at gennemføre informations- og rådgivningssamtaler, inden ansøgningen indsendes for at kunne tilpasse projektidéen efter finansieringsinstitutionens formelle og indholdsrelaterede kriterier og minimere svagheder. Afhængigt af finansieringsprogrammet er andre institutioner ansvarlige for dette.

Det er vigtigt at beslutte, hvilket finansieringsprogram projektet skal sendes til, og efterfølgende finde ud af om det respektive finansieringsorgan / det nationale agentur. Kontaktoplysninger kan ofte findes på finansieringsorganernes / nationale agenturers websteder. En oversigt over individuelle finansieringsprogrammer kan findes her.

Posted 3 years agoby Danish

5. Hvordan laver man en god mobilitetsansøgning? (til at fpå tilskud til kursustilbud i udlandet)?

5.1. Hvad skal der tages i betragtning, når der udfyldes en ansøgning om finansiering?

Finansieringsansøgninger er forskellige for hvert finansieringsprogram og for hver indkaldelse. Så snart et projekt skal indsendes, er det nødvendigt at…

Finansieringsansøgninger er forskellige for hvert finansieringsprogram og for hver indkaldelse. Så snart et projekt skal indsendes, er det nødvendigt at studere finansieringsretningslinjerne og finansieringskriterierne nøje. Ligeledes bør finansieringskravene og det krævede materiale undersøges på forhånd for at kunne indsende finansieringsdokumenterne samlet.

Finansieringsansøgninger indsendes normalt via en online formular med et foruddefineret antal tegn. Bemærk, at især den mere detaljerede projektbeskrivelse og kortere projektoversigt (med projektmålene) er meget godt forberedt. En tidsplan, en budgetplan og en partnerbeskrivelse er også nødvendige. Her kan man spare tid, hvis disse detaljer er udarbejdet på forhånd og fået fra partnerorganisationerne. En præcis udtryksform anbefales stærkt. Hvis det er muligt, skal de givne tegn bruges i en applikation for at præsentere projektet så nøjagtigt som muligt for finansieringsorganerne. Tomme sætninger og flere gentagelser anbefales ikke.

Posted 3 years agoby Danish

5.2 Hvad skal jeg generelt overveje, når jeg designer et projekt?

Hvis du vil indsende dit eget projekt, skal følgende kontrolleres: Udvikler du et innovativt (nydesignet) eller et bedste praksis-projekt (baseret…

Hvis du vil indsende dit eget projekt, skal følgende kontrolleres:

 • Udvikler du et innovativt (nydesignet) eller et bedste praksis-projekt (baseret på projekter, der allerede er gennemført med succes)? Begge er mulige!

 • Er der klart definerede projektmål med international relevans?

 • Hvor skal / kan projektet implementeres? (Overvej de generelle betingelser for de respektive projektpartnerlande)

 • Er det foreneligt med finansieringsprogrammets mål, retningslinjer og tidsrammer?

 • Er der egnede partnerorganisationer til min idé?

 • Har jeg brug for fuld finansiering fra et finansieringsprogram, eller er der andre (nationale) finansierings- / sponsormuligheder?

 • Hvornår er fristerne for indsendelse? (Forskellig for alle finansieringsprogrammer)

 • Tilsvarer min økonomiske beregning virkelig de ressourcer, jeg har brugt?

Posted 3 years agoby Danish

5.3 Hvordan præciserer vi den langsigtede internationale udviklingsplan

Det er vigtigt for mobilitetsapplikationer at fremlægge en udarbejdet international udviklingsplan, som mobiliteterne skal støtte. Planen er beregnet til at…

Det er vigtigt for mobilitetsapplikationer at fremlægge en udarbejdet international udviklingsplan, som mobiliteterne skal støtte. Planen er beregnet til at give baggrunden for din ansøgning, og den skal derfor dække en længere periode end projektets varighed.

Omfanget af din europæiske udviklingsplan skal være proportional med størrelsen, kapaciteten og den eksisterende erfaring i din organisations europæiske og internationale samarbejde (inklusive de andre organisationer, der udgør en del af dit konsortium, hvis du ansøger som et konsortium). Du skal sigte mod at definere formål og mål, der er realistiske, og du skal forklare deres relevans for konsortiet.

Den europæiske udviklingsplan er en vigtig del af ansøgningen, fordi den danner det grundlag, som du vil bygge dit projektforslag på. Den internationale udviklingsplan skal:

 • Redegøre for, hvorfor din organisation ønsker at arbejde mere internationalt.

 • Beskrive de langsigtede mål for det internationale arbejde.

 • Forklare, hvordan disse mål relaterer sig til dine organisationers behov og den kontekst, hvori de fungerer.

Posted 3 years agoby Danish

5.4 Hvordan afklarer vi den kortsigtede aktivitetsplan

Med henvisning til din 2-4 år langsigtede internationale udviklingsplan (strategi) vil du blive bedt om at definere den mere kortsigtede…

Med henvisning til din 2-4 år langsigtede internationale udviklingsplan (strategi) vil du blive bedt om at definere den mere kortsigtede 1-2 års aktivitetsplan for mobilitetsaktiviteterne; og de specifikke mål for aktivitetsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede mål for den langvarige udviklingsplan.

I alle andre dele af ansøgningen, og især når du forklarer projektets forventede effekt, skal du sørge for at være i overensstemmelse med de svar, du har givet om de langsigtede internationale udviklingsmål og de mere kortsigtede mål.

I mobilitetsplanen skal du definere de nøgleområder for din organisations (eller konsortiums) aktiviteter, som du gerne vil forbedre og forklare, hvordan. For eksempel reflektere over dine planer for at forbedre personale og ledelseskompetencer; undervisnings- og træningsindhold, metoder og værktøjer udvikling af nøglekompetencer og kvalifikationer hos personale og elever udvikling af bæredygtigt grænseoverskridende samarbejde. 

Posted 3 years agoby Danish

5.5 Skal vi ansøge alene eller som et konsortium

Om du kun skal ansøge for din egen organisation eller på vegne af et større konsortium af organisationer har ingen…

Om du kun skal ansøge for din egen organisation eller på vegne af et større konsortium af organisationer har ingen klar konklusion.

Det er på den ene side mere krævende at ansøge for et konsortium, fordi du skal involvere flere organisationer og finde fælles udviklingsmål og praktiske former for det større samarbejde. Ligeledes vil du ansøge om et større beløb, hvilket kan være en svaghed for at få det godkendt.

På den anden side vil det øge dit netværk og dine samarbejdsmuligheder, når du er koordinator for et netværk af organisationer, og ansøgningen kan også få nogle ekstra kvaliteter, så vidt du kan finde fælles behov og mål og aktiviteter for alle involverede organisationer. Derudover vil dit organisatoriske tilskud også stige proportionalt med antallet af mobiliteter, du får tildelt.

Posted 3 years agoby Danish

5.6 Hvordan finder vi partnere, der kan være vært for kurset / studiebesøget

Der er to hovedformer til at finde værter til dine mobiliteter: 1) Der er mange kursusudbydere inden for dit felt,…

Der er to hovedformer til at finde værter til dine mobiliteter:

1) Der er mange kursusudbydere inden for dit felt, der typisk tilbyder en række 5-dages kurser for deltagere fra alle EU-medlemslande, så det er let at få et overblik over de annoncerede kurser på EPALE - den elektroniske platform for voksne Læring i Europa (se https://epale.ec.europa.eu/da/). Her finder du de kurser, du er interesseret i, og kan nævne de udvalgte kursusudbydere i ansøghningen. 

2) Du har muligvis dit eget netværk af kontakter, som du kan spørge, om de vil være vært for et studiebesøg af en gruppe medarbejdere fra din organisation (eller dit konsortium). En del af tilskuddet er et rimeligt kursusgebyr, som du kan betale værterne. Hvis du er en ny organisation i det internationale arbejde, har du muligvis ikke et passende internationalt netværk, men alligevel kan du altid finde mulige værtsorganisationer bare ved at søge tematisk på internettet eller ved at se på listen over organisationer, der har modtaget EU-finansiering fra Erasmus + og andre relevante EU-programmer.

Mange af sådanne organisationer kan have interesse i at være værter og udvikle deres kontakter og få ekstra indtægter; og du kan samtidig få nye kontakter og potentielle partnere til fremtidige projektaktiviteter.

Posted 3 years agoby Danish

6. Hvordan laver man en god projektansøgning (til internationalt samarbejde inden for vores interesseområde)?

6.1. Hvad skal der tages i betragtning, når der udfyldes en ansøgning om finansiering?

Finansieringsansøgninger er forskellige for hvert finansieringsprogram og for hver indkaldelse. Så snart et projekt skal indsendes, er det nødvendigt at…

Finansieringsansøgninger er forskellige for hvert finansieringsprogram og for hver indkaldelse. Så snart et projekt skal indsendes, er det nødvendigt at studere finansieringsretningslinjerne og finansieringskriterierne nøje. Ligeledes bør finansieringskravene og det krævede materiale undersøges på forhånd for at kunne indsende finansieringsdokumenterne samlet.

Finansieringsansøgninger indsendes normalt via en online formular med et foruddefineret antal tegn. Bemærk, at især den mere detaljerede projektbeskrivelse og kortere projektoversigt (med projektmålene) er meget godt forberedt. En tidsplan, en budgetplan og en partnerbeskrivelse er også nødvendige. Her kan man spare tid, hvis disse detaljer er udarbejdet på forhånd og fået fra partnerorganisationerne. En præcis udtryksform anbefales stærkt. Hvis det er muligt, skal de givne tegn bruges i en applikation for at præsentere projektet så nøjagtigt som muligt for finansieringsorganerne. Tomme sætninger og flere gentagelser anbefales ikke.

Posted 3 years agoby Danish

6.2. Hvad skal jeg generelt overveje, når jeg designer et projekt?

Hvis du vil indsende dit eget projekt, skal følgende kontrolleres: Udvikler du et innovativt (nydesignet) eller et bedste praksis-projekt (baseret…

Hvis du vil indsende dit eget projekt, skal følgende kontrolleres:

 • Udvikler du et innovativt (nydesignet) eller et bedste praksis-projekt (baseret på projekter, der allerede er gennemført med succes)? Begge er mulige!

 • Er der klart definerede projektmål med international relevans?

 • Hvor skal / kan projektet implementeres? (Overvej de generelle betingelser for de respektive projektpartnerlande)

 • Er det foreneligt med finansieringsprogrammets mål, retningslinjer og tidsrammer?

 • Er der egnede partnerorganisationer til min idé?

 • Har jeg brug for fuld finansiering fra et finansieringsprogram, eller er der andre (nationale) finansierings- / sponsormuligheder?

 • Hvornår er fristerne for indsendelse? (Forskellig for alle finansieringsprogrammer)

 • Tilsvarer min økonomiske beregning virkelig de ressourcer, jeg har brugt?

Posted 3 years agoby Danish

7. Hvad kendetegner en god projektpartner?

7.1 Hvad skal jeg huske under ansøgningsprocessen?

Partnernes ansvar begynder fra starten af udarbejdelsen af projektansøgningen. På dette stadium, hvis vi er blevet inviteret som partner, er…

Partnernes ansvar begynder fra starten af udarbejdelsen af projektansøgningen.

På dette stadium, hvis vi er blevet inviteret som partner, er det vigtigt at:

- være fortrolig med tilskudsprogrammet, vores forpligtelser og rettigheder samt de specifikke mål for projektet og hvad koordinatoren forventer af os.

- tydeliggøre vores egen oplevelse, hvor vi kan yde vores største bidrag.

- være tydelig i hvilke aktiviteter vi vil deltage i som opgaveleder, og hvor vi kun vil være støttende

- vide hvordan man kan forudse, hvor mange ressourcer (menneskelige og økonomiske) vi har brug for, og hvad vi kan stille til rådighed for konsortiet (ekspertise, værktøjer, rum osv.)

- forudsig, hvor mange mennesker - modtagere eller interessenter - vi kan involvere i projektaktiviteter

- støtte koordinatoren på en samarbejdsvillig og rettidig måde

Hvis vi er i stand til at klargøre vores tilbud og ønsker, bliver det meget lettere, når projektet er godkendt, at udføre vores opgaver på den bedst mulige måde og nå de endelige mål uden dårlige overraskelser.

Posted 3 years agoby Danish

7.2 Hvordan kan jeg være en støttende og hjælpsom partner for partnerskabet?

Partnerne deltager sammen med koordinatoren i gennemførelsen af ​​projektet. Partnerne kan have forskellige roller, ofte besluttet sammen med lederen, baseret…

Partnerne deltager sammen med koordinatoren i gennemførelsen af ​​projektet. Partnerne kan have forskellige roller, ofte besluttet sammen med lederen, baseret på projektets organisatoriske behov og på partnerens færdigheder og potentiale. Et af trinene, hvor partneren blandt andet kan havevigtige opgaver, er for eksempel den organisatoriske fase planlægningen af deltagernes forskellige møder, som et europæisk projekt kan tilbyde, samt tilrettelæggelse af begivenheder, mobilitet og faktiske produkter.

Karakteristika, som en god partner skal have, er derfor:

 1. Lidenskab, motivation, entusiasme
 2. Hurtighed: punktlighed og reaktivitet
 3. Nysgerrig: Åbenhed og tilbøjelighed til at stille spørgsmål og uddybe
 4. Effektiv kommunikation: At vide, hvordan man kommunikerer, inden for partnerskabet og eksternt
 5. Pålidelig: Gør hvad du siger, du vil gøre, når du siger, du vil gøre det - grundlæggende for en frugtbar delegation af opgaver
 6. Del visionen og målene for projektet
 7. Holdspiller, men også
 8. Selvtillid, autonom og i stand til at arbejde selvstændigt uden for meget styring og kontrol.
Posted 3 years agoby Danish

8. Hvad kendetegner en god projektleder / koordinator?

8.1 Nøglekompetencer til mere teknisk ledelse

Ifølge PMI trekanten (Project Management Institute) er det ideelle kompetencesæt for projektledere en afbalanceret kombination af viden, færdigheder og adfærd…

Ifølge PMI trekanten (Project Management Institute) er det ideelle kompetencesæt for projektledere en afbalanceret kombination af viden, færdigheder og adfærd inden for teknisk projektledelse, ledelse og strategisk og forretningsstyring.

Tekniske færdigheder inkluderer al praktisk ekspertise, brug af værktøjer osv., Der er i stand til at støtte projektlederen i udførelsen af projektet.

De 10 vigtigste tekniske færdigheder, der er identificeret, er:

• Generelle indsamlingsevner

• Engelsk sprogfærdigheder

• Projektplanlægning og planlægning

• Evaluering

• Koordinering af teamarbejdet

• Økonomistyring

• Budgettering og omkostningsestimering

• Formidling

• Intern kommunikation

• Organisering af idéworkshops

Posted 3 years agoby Danish

8.2 Nøglekompetencer til lederskab af projektkonsortiet

Ifølge PMI trekanten (Project Management Institute) er det ideelle kompetencesæt for projektledere en afbalanceret kombination af viden, færdigheder og adfærd…

Ifølge PMI trekanten (Project Management Institute) er det ideelle kompetencesæt for projektledere en afbalanceret kombination af viden, færdigheder og adfærd inden for teknisk projektledelse, ledelse og strategisk og forretningsstyring.

Lederskabskompetencerne henviser til evnen til at håndtere de forskellige interessenter i projektet, især for at opbygge teamånd, præsentere visioner for dine teammedlemmer, inspirere dem til at nå projektets mål og gennemføre en effektiv kommunikation.

De 10 mest vigtige lederskabskompetencer, der er identificeret, er:

• Delegering af projektopgaver

• Teambuilding inklusive frivillige

• Effektiv kommunikation i CSO-sammenhæng

• Konfliktløsning

• Motivation og påvirkning

• Peer-to-peer-rådgivning

• Moderering af møder og begivenheder

• Improvisation og smidighed

• Empati og situationsforståelse

• Motivation ved god eksemplarisk praksis

Posted 3 years agoby Danish

8.3 Nøglekompetencer til strategiudvikling og forretningsstyring

Ifølge PMI trekanten (Project Management Institute) er det ideelle kompetencesæt for projektledere en afbalanceret kombination af viden, færdigheder og adfærd…

Ifølge PMI trekanten (Project Management Institute) er det ideelle kompetencesæt for projektledere en afbalanceret kombination af viden, færdigheder og adfærd inden for teknisk projektledelse, ledelse og strategisk og forretningsstyring.

De strategiske og forretningsmæssige ledelseskompetencer henviser til evnen til at udføre projekterne i overensstemmelse med organisationens strategi og med ekspertise til at handle inden for aktivitetsområdet.

De 10 mest vigtige strategiske og forretningsmæssige færdigheder identificeret er:

• Kendskab til europæiske finansieringsprogrammer

• Internationalt og multilateralt netværk inden for CSO-området

• Brug for (og interessent) analyse

• Synergier mellem nationale CSO-projekter og internationale CSO-projekter

• Interkulturelle kompetencer

• Overholdelse af PR og marketing

• Overholdelse af lovgivning og lovgivning

• Indsigt viden om CSO'er, der leverer voksenuddannelse

• SWOT og risikoanalyse

• Indsigt viden om situationen i de involverede partnerlande

Posted 3 years agoby Danish

8.4 Rapportering til tilskudsgiverne og andre hovedinteressenter

Rapporteringsaktiviteter er alle de tekniske og økonomiske verifikationsaktiviteter, der tjener til at demonstrere for dem, der finansierer og støtter os,…

Rapporteringsaktiviteter er alle de tekniske og økonomiske verifikationsaktiviteter, der tjener til at demonstrere for dem, der finansierer og støtter os, at vi gør det, vi har erklæret og lovet at gøre.

Rapporteringsaktiviteterne finder sted gennem levering af dokumentation for, hvad vi har opnået i en given periode og kan være både endelige og også omfatte en mellemliggende verifikation.

MÅLET er at verificere på baggrund af, hvad der er defineret i projektet:

- Nuværende status for arbejde / forventet arbejde

- Detaljerede resultater, præstationer, leverancer

- Forvent aktiviteterne op til følgende rapport: hvad forventer vi at opnå?

- Overholdelse af deadlines og eventuelle rettelser

- Respekt for brugen af ​​økonomiske ressourcer

- Behovet for justeringer

Rapporteringsaktiviteter er også et meget vigtigt redskab for dem, der nyder godt af finansiering, da det letter den konstante overvågning af aktiviteterne, deres fremskridt og eventuelle kritiske problemer, der skal løses.

Posted 3 years agoby Danish

9. Hvordan kan jeg forbedre mine kompetencer til at deltage i internationalt samarbejde?

9.1 Tilbud om mentoring

For at dele erfaringerne fra mere erfarne projektledere til førstegangs PM og forbedre deres know-how, er mentorordninger ekstremt nyttige og…

For at dele erfaringerne fra mere erfarne projektledere til førstegangs PM og forbedre deres know-how, er mentorordninger ekstremt nyttige og brugte. Takket være en effektiv mentorordning kan mentoren formidle al sin viden og erfaring til sine "elever" (eller mentee) og fremme deres inklusion, professionelle vækst og personlige modning.

Hvad er mentorskab?

 1. Mentoring er en arbejdsbaseret træningsintervention, hvor mentor og mentee arbejder en-til-en for at bidrage til vidensudvikling for ​​menteen, for at forbedre hans / hendes faglige færdigheder, men også holdninger og adfærd (mentor kan også give følelsesmæssig og social hjælp).
 2. Mentoring kan være ansigt til ansigt, men kan også ske over andre kommunikationskanaler (dvs. e-mentoring). Under alle omstændigheder er det baseret på tillid.
 3. Mentoring kan være både en formel (strukturmentorprogram og roller) og en uformel proces (et arrangement mellem to personer i en virksomhed).
 4. Mentoring adskiller sig fra coaching i følgende egenskaber:

- mentorskab er et længerevarende forhold

- mentorskab har et bredere fokus, coaching fokuserer normalt på specifikke emner

- mentorordninger kan omfatte fokus på personlig udvikling og karriereudvikling, mens coaching primært fokuserer på præstation.

Posted 3 years agoby Danish

9.2 Hvordan kan jeg forbedre mine engelskkundskaber

Engelske færdigheder i at lytte, tale, skrive og læse er nødvendige for at deltage i europæiske projektaktiviteter, hvor det fælles…

Engelske færdigheder i at lytte, tale, skrive og læse er nødvendige for at deltage i europæiske projektaktiviteter, hvor det fælles sprog vil være engelsk (undtagen nogle sjældne tilfælde, hvor Fransk er det fælles sprog). Desuden vil et funktionelt engelsk i virkelige situationer med international projektstyring være en fordel.

En mulig måde at forbedre dine engelskkundskaber på er at ansøge om og få Erasmus + mobilitetsstipendier til dækning af kursusgebyr, rejse- og opholdsudgifter til din deltagelse i nogle af de mange engelske 1-4 ugers kurser, der tilbydes i Storbritannien samt mange andre EU-lande.

Vær opmærksom på, at nogle nationale Erasmus + agenturer hovedsageligt støtter standardkurser i engelsk for engelsklærere, mens personale i civilsamfundsforeninger skal give en ekstra grund til at få støtte til engelskkurser, såsom at forbedre det funktionelle engelsk, der kræves for at udføre en bestemt funktion som projektleder i europæiske samarbejdsprojekter, hvor en bestemt faglig terminologi og en særlig form for teknisk engelsk kan være nyttigt at lære.

Hvis du ikke kan finde et engelskkursus i dette specifikke funktionelle engelsk, kan du muligvis få en aftale med en engelsk kursusudbyder, der kan forberede og bekræfte, at de kan tilbyde en-til-en undervisning med et individuelt tilrettelagt kursusprogram.

Posted 3 years agoby Danish

9.3 Sådan deltager du i internationale projekter, hvis du ikke taler engelsk

Hvis de mulige projektledere fra din organisation ikke taler engelsk, er det svært, men ikke umuligt at deltage i et…

Hvis de mulige projektledere fra din organisation ikke taler engelsk, er det svært, men ikke umuligt at deltage i et internationalt samarbejde, hvor arbejdssproget er engelsk.

Men du har brug for support til oversættelserne. Nogle grundlæggende løbende mailkommunikationer med læsning og skrivning kan være mulige ved hjælp af Google-oversættelsen, men for mere krævende tekster har du brug for hjælp til at oversætte; og du skal ikke mindst have en tolk til at deltage i de fysiske eller virtuelle møder for det internationale projektteam eller andre internationale kurser og begivenheder med lytning og tale.

Denne hjælp fra en tolk kan være gratis, hvis du i stedet for at bruge en professionel tolk kan engagere en studerende eller andre frivillige, der synes, det kan være interessant at deltage i projektarbejdet og træne og bruge deres sprogkundskaber. Dette indebærer, at "tolken" er inkluderet som frivilligt personale I projektet, hvor betalingen ikke er løn eller gebyr, men i stedet kan være nye oplevelser og en forbedret C.V.

Posted 3 years agoby Danish

10. Hvilke udfordringer (problemer / vanskeligheder) er mest almindelige for internationalt samarbejde og hvordan man løser dem?

10.1. Hvordan gør jeg opmærksom på mit nuværende projekt?

Kommunikation og formidling af projektet er grundlæggende for et projekts bæredygtige succes. Derfor anbefales det stærkt, at der allerede er…

Kommunikation og formidling af projektet er grundlæggende for et projekts bæredygtige succes.

Derfor anbefales det stærkt, at der allerede er udarbejdet en kommunikations- og formidlingsplan i projektkonceptet, hvilket afspejles i en arbejdspakke med individuelle arbejdsopgaver for projektpartnerne. Dette vil sikre, at projektets mål og indhold løbende kan kommunikeres til interessenterne og målgrupperne.

En mailing med projektinformation til interessenter og nationale og internationale medier er også velegnet til yderligere formidling.

Mulige kommunikationskanaler er:

 • Websted (om nødvendigt eget projektwebsted)

 • Nyhedsbrev

 • Sociale medier (hvis relevant, egne projektsider / konti på sociale medier)

 • Interessenter

 • Videnplatforme (her er en oversigt)

 • Nationale og internationale medier (TV, radio, trykte og online medier osv.)

Posted 3 years agoby Danish

10.2. Hvad sker der, hvis en projektpartner falder ud eller ikke udfører sine opgaver?

Hvis en projektpartner ikke overtager sine opgaver, er det vigtigt at handle med takt og følsomhed og stille dig selv…

Hvis en projektpartner ikke overtager sine opgaver, er det vigtigt at handle med takt og følsomhed og stille dig selv spørgsmålet: Ville de andre partnere være i stand til at overtage hans opgaver, eller ville dette ikke være muligt på grund af manglende ressourcer og kompetencer? Hvis man kommer til den konklusion, at den upålidelige partner er nødvendig, og denne partner fortsætter med at undlade at udføre sine opgaver efter flere anmodninger, kan den ledende partner tilbageholde betalinger til denne partner, indtil opgaverne er afsluttet.

Hvis en partner trækker sig tilbage, eller hvis projektet skal fortsættes uden en partner, er det vigtigt at informere finansieringsinstitutionen / det nationale agentur straks og udvikle en alternativ plan sammen. Denne plan kan enten sørge for, at de resterende projektpartnere overtager opgaver for at gennemføre projektet som planlagt (dette ændrer normalt budgetteringen), eller det kan betyde at erhverve en ny partner eller reducere projektets størrelse. En afslutning på projektet er sjældent den eneste mulighed og bør naturligvis undgås.

Posted 3 years agoby Danish

10.3 Hvad sker der, når tidsplanen ikke kan overholdes?

I projektledelse, især mellem flere organisationer i forskellige lande, er det ikke uvanligt, at opgaver og projektresultater ikke altid leveres…

I projektledelse, især mellem flere organisationer i forskellige lande, er det ikke uvanligt, at opgaver og projektresultater ikke altid leveres til tiden. Derfor anbefales det, at den koordinerende organisation altid bygger tilstrækkelige buffere, så forsinkelser ikke bringer projektets fremskridt i fare. Derudover skal påmindelser sendes regelmæssigt til partnerkonsortiet. En yderligere anmodning kan gøre en stor forskel. Men som projektpartner har du også pligt til at rapportere forsinkelser og finde løsninger. Hjælp skal også anmodes, hvis en tildelt opgave ikke kan løses alene.

Men hvis der er betydelige forsinkelser, og tidsplanen er truet, bør man vurdere:

1) Om det er muligt at aflevere projektudgangene til det relevante nationale agentur til tiden. Dette ville derefter kræve et målrettet arbejde i partnerskabet fra dette tidspunkt.

2) Om det er nødvendigt at informere det nationale agentur om forsinkelserne eller ansøge om en forlængelse af projektet. Dette er dog kun muligt, hvis der gives nøjagtige grunde til, at projektet er forsinket, og disse derefter godkendes. Ellers kan der pålægges sanktioner.

Posted 3 years agoby Danish

10.4 Kan jeg forlænge et projekt?

Ja, men kun under visse omstændigheder. Et projekt kan forlænges, hvis der opstår uforudsete begivenheder, der ikke var forudset i…

Ja, men kun under visse omstændigheder. Et projekt kan forlænges, hvis der opstår uforudsete begivenheder, der ikke var forudset i tidsplanen og skal løses for at sikre, at de målene for projektet kan indfries.

Man kan også anmode om yderligere arbejdsdage, men skal være velbegrundet og argumenteret over for det nationale agentur.

Kun efter godkendelse fra det nationale agentur er en forlængelse mulig.

Posted 3 years agoby Danish

Svar på ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på de hyppigst stillede spørgsmål vedrørende internationale projekter og samarbejde. Spørgsmålene / svarene er opdelt i 10 hovedafsnit.

Efter projektets afslutning (31-12-2020) fortsætter vi med at arbejde i rammerne for FIRST Network. Hvis du er interesseret i international projektledelse, hvis du gerne vil stille nogle spørgsmål - og modtage svar - føler dig inviteret til at deltage i praksisfællesskabet “FIRST NETWORK på EPALE-platformen. Du vil være i kontakt med udøverne inden for projektledelse fra Polen, Østrig, Danmark, Italien og Ungarn. Du kan stille spørgsmål, dele dine kommentarer, deltage i diskussioner, lære om de planlagte begivenheder arrangeret af FIRST Network ...

For at deltage i gruppen og aktivt deltage i diskussioner skal du oprette din konto på EPALE. Det er nemt. Du kan gøre det HER.

No questions yet.