International Support Network

International Support Network (6)

International Support Network

FIRST Network er et internationalt netværk af civilsamfundsorganisationer, der arbejder inden for liberal voksenuddannelse. FIRST Network kan hjælpe med at få adgang til specialister og eksperter inden for det internationale samarbejdsområde, der kan tilbyde vejledning i, hvordan man løser specifikke problemer, tackle udfordringer, etc.

Vi har fornøjelsen at meddele, at de fem projektpartnere af projektet "First-time international projects realisers support network" den 4. december 2020 vedtog den endelige form for Mememorandummet om grundlæggelsen af det internationale FIRST Network. Ordet 'FIRST' er akronymet af First International Realisers Support Team Network. FIRST-netværkets mission er at styrke kapaciteten hos civilsamfundsorganisationer og enheder, der er aktive inden for voksenuddannelsessektoren, til at operere på den internationale arena, hvilket for-bedrer innovativitet og evnen til at tilpasse sig ændringer i den moderne verden. Netværkets mål og planlagte aktiviteter er beskrevet i aftalememorandummet. FIRST-netværket er åbent for nye medlemmer, der kan blive civilsamfundsorganisationer og enheder, der er aktive inden for liberal voksenuddannelse / livslang læring. Hvis du er interesseret i at blive involveret i FIRST Network-aktiviteterne, bedes du kontakte et af de stiftende medlemmer: Polen: Agnieszka Dadak: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Italien: Lorenza Lupini: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Ungarn: Marianna Labancz: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Danmark: Hans Jørgen Vodsgaard: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Østrig Aron Weigl: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Håndbogen om at designe, planlægge og organisere INTERNATIONALE, europæiske uddannelseskurser til de første gangs internationale realiseringsprojekter.

I denne håndbog for interesserede i internationalt samarbejde finder du for det første en kort gennemgang af det grundlæggende i andragogi og voksenuddannelsesmetoder. For det andet finder du her ægte, praktiske eksempler på tilrettelæggelse af europæisk niveau, internationale cursor, der understøtter internationalt samarbejde. Hvordan planlægger, designer og leverer international træning til første gangs internationale projektrealisers? Hvad skal den indeholde? Hvilke methoder kunne bruges? Hvilke mulige træningsprogrammer kan realiseres? Og især - hvordan man omdanner en 'traditionel' uddannelse på stedet til en onlineformular? Føl dig inviteret til at blive inspireret af de polske, ungarske, danske, østrigske og italienske oplevelser,

Håndbogen kan downloades her! 

"Retningslinjer og scenarie for implementering af mentor- og e-mentorsystemer, der understøtter international samarbejdsinitiering og udvikling i 3. sektororganisationer for voksenuddannelse".

Der var ti repræsentanter for civilsamfundsorganisationer - første gang internationale projektledere og medlemmer af ledelsesorganer - der deltog i pilot-mentor-samarbejdet. Formålet med dette samarbejde var at afprøve forskellige scenarier for mentorskabssamarbejde for at støtte dem, der er interesserede i at indlede internationalt samarbejde i planlægning og design af deres første internationale projekter.

Mentorpiloterne blev realiseret mellem oktober 2019 og maj 2020 i alle de fem partnerlande: Polen, Italien, Danmark, Østrig og Ungarn.

Rapporten præsenterer klar til brug mentorprogrammer, både for ledere af voksenuddannelsesorganisationer og for første gang internationale projektledere.

Håndbogen om at designe, planlægge og organisere nationale kursustilbud for de første gangs internationale projektledere.

I denne håndbog finder du først og fremmest en gennemgang af det grundlæggende i andragogi og voksenuddannelsesmetoder. For det andet finder du der nogle reelle, praktiske eksempler på nationale kurser, der understøtter internationalt samarbejde realiseret i Polen, Ungarn, Danmark, Italien og Østrig. Hvordan planlægger, designer og afleverer jeg kurser til første gangs internationale projektrealisers? Hvilke moduler skal et sådant kursus indeholde? Hvilke metoder kunne bruges? Hvilke mulige træningsprogrammer kan realiseres? Her finder du nogle nyttige eksempler til at designe gode træningskurser / finde det bedste træningstilbud til opgradering af dine kompetencer.

Rapporten præsenterer resultaterne af den internationale undersøgelse af nøglekompetencer hos de internationale projektledere. Undersøgelserne blev gennemført i Polen, Italien, Ungarn, Danmark og Østrig i foråret 2019. Den bestod af online spørgeskema, interviews og en desk research. Forskningsrespondenterne var over 200 ledere og ledelsesorganer medlemmer af civilsamfundsorganisationerne, der er aktive inden for livslang læring, samt flere specialister, der arbejder for de europæiske tilskudsprogrammer. Ud over nøgle-kompetencerne hos de internationale projektledere beskriver rapporten de behov for støtte, der for-ventes af de internationale samarbejdsspecialister fra lederne af de organisationer, de arbejder for.

Rapporten præsenterer resultaterne af den internationale undersøgelse om succeser og udfordringer i international projektledelse. Undersøgelserne blev gennemført i Polen, Italien, Ungarn, Danmark og Østrig i foråret 2019. Den bestod af online spørgeskema og interviews. Forskningsrespondenterne var over 200 ledere og ledel-sesorganer medlemmer af civilsamfundets organisationer, der er aktive inden for livslang læring.