Viser artikler med tag: civilsamfundsorganisationer

Håndbogen om at designe, planlægge og organisere INTERNATIONALE, europæiske uddannelseskurser til de første gangs internationale realiseringsprojekter.

I denne håndbog for interesserede i internationalt samarbejde finder du for det første en kort gennemgang af det grundlæggende i andragogi og voksenuddannelsesmetoder. For det andet finder du her ægte, praktiske eksempler på tilrettelæggelse af europæisk niveau, internationale cursor, der understøtter internationalt samarbejde. Hvordan planlægger, designer og leverer international træning til første gangs internationale projektrealisers? Hvad skal den indeholde? Hvilke methoder kunne bruges? Hvilke mulige træningsprogrammer kan realiseres? Og især - hvordan man omdanner en 'traditionel' uddannelse på stedet til en onlineformular? Føl dig inviteret til at blive inspireret af de polske, ungarske, danske, østrigske og italienske oplevelser,

Håndbogen kan downloades her! 

"Retningslinjer og scenarie for implementering af mentor- og e-mentorsystemer, der understøtter international samarbejdsinitiering og udvikling i 3. sektororganisationer for voksenuddannelse".

Der var ti repræsentanter for civilsamfundsorganisationer - første gang internationale projektledere og medlemmer af ledelsesorganer - der deltog i pilot-mentor-samarbejdet. Formålet med dette samarbejde var at afprøve forskellige scenarier for mentorskabssamarbejde for at støtte dem, der er interesserede i at indlede internationalt samarbejde i planlægning og design af deres første internationale projekter.

Mentorpiloterne blev realiseret mellem oktober 2019 og maj 2020 i alle de fem partnerlande: Polen, Italien, Danmark, Østrig og Ungarn.

Rapporten præsenterer klar til brug mentorprogrammer, både for ledere af voksenuddannelsesorganisationer og for første gang internationale projektledere.

Håndbogen om at designe, planlægge og organisere nationale kursustilbud for de første gangs internationale projektledere.

I denne håndbog finder du først og fremmest en gennemgang af det grundlæggende i andragogi og voksenuddannelsesmetoder. For det andet finder du der nogle reelle, praktiske eksempler på nationale kurser, der understøtter internationalt samarbejde realiseret i Polen, Ungarn, Danmark, Italien og Østrig. Hvordan planlægger, designer og afleverer jeg kurser til første gangs internationale projektrealisers? Hvilke moduler skal et sådant kursus indeholde? Hvilke metoder kunne bruges? Hvilke mulige træningsprogrammer kan realiseres? Her finder du nogle nyttige eksempler til at designe gode træningskurser / finde det bedste træningstilbud til opgradering af dine kompetencer.

Rapporten præsenterer resultaterne af den internationale undersøgelse af nøglekompetencer hos de internationale projektledere. Undersøgelserne blev gennemført i Polen, Italien, Ungarn, Danmark og Østrig i foråret 2019. Den bestod af online spørgeskema, interviews og en desk research. Forskningsrespondenterne var over 200 ledere og ledelsesorganer medlemmer af civilsamfundsorganisationerne, der er aktive inden for livslang læring, samt flere specialister, der arbejder for de europæiske tilskudsprogrammer. Ud over nøgle-kompetencerne hos de internationale projektledere beskriver rapporten de behov for støtte, der for-ventes af de internationale samarbejdsspecialister fra lederne af de organisationer, de arbejder for.

Rapporten præsenterer resultaterne af den internationale undersøgelse om succeser og udfordringer i international projektledelse. Undersøgelserne blev gennemført i Polen, Italien, Ungarn, Danmark og Østrig i foråret 2019. Den bestod af online spørgeskema og interviews. Forskningsrespondenterne var over 200 ledere og ledel-sesorganer medlemmer af civilsamfundets organisationer, der er aktive inden for livslang læring.

Målet med denne håndbog for interesserede and internationalt samarbejde er for det første at gennem-gå de grundlæggende aspekter af androgyni, voksenuddannelsesmetoder og for det andet at give reel-le, praktiske eksempler på tilrettelæg underståg international-course understive-course understive-course understive-course-course understive-course -course. Hvordan planlægger, designer og leverer international træning til før-ste gangs internationale projektlederes? Hvad skal den indeholde? Hvilke methoder kunne bruges? Hvilke mulige træningsprogrammer blev realiseret? Og især - hvordan man omdanner en træning til en online form? Føl dig inviteret til at blive inspireret af de polske, ungarske, danske, østrigske og italienske oplevelser!Kompendiet er nu tilgængeligt på engelsk. Snart vil den også være tilgængelig på polsk, italiensk, ungarsk, tysk og dansk.

Se og downloade den danske udgave her! 

Udgivet i News

Mentorrapporten er hovedresultatet af den fjerde intellektuelle output i 1st TIP-PM konsortium: det er en samling af "Retningslinjer og scenarie for implementering af mentorordninger og e-mentoring-systemer, der understøtter internationalt samarbejde initiering og udvikling i 3. sektor voksenuddan-nelsesorganisationer ". Det overordnede mål er at levere mentorprogrammer, der er klar til brug, både til ledere for voksen-uddannelsesorganisationer og første gangs internationale projektledere. Mentorrapporten er nu oversat og tilgængelig til konsultation og download på engelsk og også på østrigsk, dansk, engelsk, ungarsk, italiensk og polsk. Du er velkommen til at læse og downloade dem her! Engelsk, østrigsk/tysk, dansk, ungarsk, italiensk, polsk

Udgivet i News
Den europæiske konference "Internationalt samarbejde. Hvordan starter man det godt?" valorisering af de vigtigste udfald af projektet "First-time international projects realisers support network" -projektet fandt sted - parallelt i Tyniec (Polen) og online 21. - 22. september 2020. Der var deltagere fra Polen, Italien, Ungarn, Danmark, Østrig, Portugal og Letland, der deltog i arran-gementet. Tak for jeres aktive deltagelse, deling af ideer, oplevelser og netværk! Vi håber, at de præsenterede værktøjer og løsninger såvel som de nye kontakter, der ville være nytti-ge for jeres arbejde som internationale projektledere. Rummet til at tilføje Jeres ideer om FIRST-netværksportalen, FIRST-netværket og internationalt samar-bejde generelt blev åbnet den 1. oktober. Du er velkommen til at tilføje flere ideer HER! Lad os være i kontakt! Nedenfor finder du konferencepræsentationer til download. Den europæiske konferences præsentationer (PDF-filer): - Introduktion til projektet "First-time international project realisers support network", der blev reali-seret i perioden august 2018 - september 2020 af fem civilsamfundsorganisationer fra Polen, Italien, Ungarn, Danmark og Østrig. Taler: Agnieszka Dadak, projektleder, Foundation of Alternative Educational Initiatives, Polen. - “Succeser og udfordringer. Rapport I om international projektstyring inden for civilsamfundssektoren inden for voksenuddannelse ”. Taler: Aron Weigl, EDUCULT - Institut for Kulturpolitik og Kulturforvaltning, Au-stria. - “Nøglekompetencer og behov for support. Rapport II om international projektstyring i civilsamfunds-sektoren inden for voksenuddannelse ”. Taler: Hans Jørgen Vodsgaard, Interfolk, Institut for Civilsamfund, Danmark. - Introduktion: Et nyt internationalt supportnetværk for første gang internationale projekter re-alisers. Indlæg: Rafał Dadak og Jerzy Kraus, Foundation of Alternative Educational Initiatives, Po-land. - FØRSTE netværksportal. Websiden dedikeret til første gangs internationale projektrealisers. Taler: Agnieszka Dadak, Foundation of Alternative Educational Initiatives, Polen. - “Retningslinjer og scenarie til implementering af mentorordninger og e-mentorordningssystemer, der understøtter international samarbejdsinitiering og udvikling i 3. sektor voksenlæringsorganisatio-ner”. Taler: Lorenza Lupini, Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa, Italien. - Manualen for nationale kurser & Manualen for europæiske kurser for de første gang projektledere og organisationsledere involveret i internationalt samarbejde. Indlæg: Marianna Labbancz, Folk High School Association omkring Budapest, Ungarn.
Udgivet i News
Det er en fornøjelse at invitere alle interesserede i internationalt samarbejde og livslang læring til den internationale konference, hvor vi præsenterer de vigtigste resultater af projektet "First-time International Projects Realisers Support Network". Konferencen finder sted, den 21. - 22. september 2020 på The Guest House of the Tyniec Abbey i Tyniec (nær Krakow). Konferencen starter kl. 13 den 21. september og slutter kl. 15. september den 22. september. Målet med konferencen er at kapitalisere det 2 - årige samarbejde mellem fem civilsamfundsorgani-sationer fra fem europæiske lande: Polen, Italien, Ungarn, Østrig og Danmark. Under konferencen vil følgende hovedresultater af projektet blive præsenteret og drøftet: - Den multilaterale undersøgelsesrapport om god praksis og succeshistorier til støtte for internationa-le projektledere i civilsamfundsorganisationernes voksenuddannelse. - Den multilaterale forskningsrapport om nøglekompetencer hos internationale projektledere i civil-samfundet for voksenuddannelse. - 'SUPPORTPORTALEN' for første gang internationale projektledere. - Mentor- og e-mentorsystemet for de første internationale projektledere. - Uddannelsens læseplaner og åbne uddannelsesressourcer for første gang internationale projekter realiserer. Sidst men ikke mindst vil der under konferencen blive præsenteret et netværk af civilsamfundsorgani-sationer, der repræsenterer voksenuddannelsessektoren - FIRST Network -. Målet med FIRST-netværket vil være at bidrage til at styrke disse organisationers kapacitet til at arbejde internationalt, forbedre innovation og evnen til at tilpasse sig ændringer i den moderne verden. Konferenceprogrammet. For at tilmelde dig konferencen bedes du udfylde formularen her: Tilmeld dig konferencen! Tilmeldinger til konferencen åbnes inden den 15. september, 23:59 CET. Hvis du gerne vil deltage i konferencen, men ikke kan deltage i Kraków, tilbyder vi dig muligheden for at deltage aktivt online. For at tilmelde dig konferencen online skal du udfylde formularen her: Tilmeld dig online deltagelse! ** Hvis den epidemiske situation forårsaget af Covid-19 i Europa forværres, kan konferencen kun fin-de sted online.
Udgivet i News

Formålet med denne håndbog for interesserede i internationalt samarbejde er for det første at gennemgå de grundlæggende aspekter af androgyni, voksenuddannelsesmetoder og for det andet at give reelle, praktiske eksempler på nationale uddannelser, der understøtter internationalt samarbejde. Hvordan planlægger, designer og leverer uddannelse til første gangs internationale projektledere? Hvad skal den indeholde? Hvilke metoder kunne bruges? Hvilke mulige træningsprogrammer blev realiseret? Føl dig inviteret til at blive inspireret af de polske, ungarske, danske, østrigske og italienske oplevelser!

Kompendiet er nu tilgængeligt på engelsk. Snart vil den også være tilgængelig på polsk, italiensk, ungarsk, tysk og dansk.

Læs / download håndbogen her: "Kompendium med kursusplaner I. Håndbog om nationale pilotuddannelser for første gang internationale projektledere"

Udgivet i News