Wyświetlenie artykułów z etykietą: Program europejski

The Project Support Facility (PSF) utworzono w 2012 r. by wspierać projekty i trwałe partnerstwa w Regionie Morza Bałtyckiego, realizujące trzy podstawowe priorytety Rady Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Baltic Sea States, CBSS):

  1. Tożsamość regionalna.
  2. Zrównoważony i dobrze prosperujący region.
  3. Bezpieczny i stabilny region.

Proponowane do dofinansowania projekty muszą wpisywać się w co najmniej jeden z tych priorytetów.

Konkurs na rok 2021 dedykowany będzie innowacyjnycm rozwiązaniom wzmacniającym zdolności poradzenia sobie, w regionie, w czasach kryzysu, poprzez promowanie włączenia i ochrony najbardziej wrażliwych grup społecznych Regionu Morza Bałtyckiego. Nabór wniosków ma być otwarty w okresie 15 lutego - 31 marca 2021. 

Kraje objęte programem: Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska, Rosja, Szwecja.

Szczegółowe informacje dostępne są w j. angielskim: Project Support Facility of the CBSS