Database over links til de europæiske programmer

Her kan du finde links til hjemmesiderne for de europæiske programmer, der støtter internationalt partnerskabssamarbejde. Ved siden af ​​linket får du en kort, struktureret karakteristik af programmet.

Fredag, 27 December 2019 16:19

Nordisk Ministerråds program for samarbejde med det nordvestlige Rusland støtter samarbejds- og netværksprojekter mellem nordiske og nordvestlige russiske ngo'er.

Alle ground floor and Norden og det nordvestlige Rusland er støtteberettigede.

Som regel skal ansøgeren / hovedpartneren for projektet være fra et af de nordiske lande. Partnerkaberne skal omfatte mindst en partner fra det nordvestlige Rusland og partnere fra mindst to nordiske lande.

 • De nordiske lande er: Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige og de tre selvstyrende områder: Færøerne, Grønland og Åland.
 • Det nordvestlige Rusland omfatter følgende regioner: St Petersburg City, Archangelsk Oblast, Kaliningrad Oblast, Leningrad Oblast, Murmansk Oblast, Pskov Oblast og Republic of Karelia.

Projektaktiviteterne skal fokusere på etablering af netværk og udveksling af erfaringer. Alle tematiske områder er støtteberettigede, og særlige tildelinger stilles til rådighed til styrkelse af demokrati, menneskerettigheder, civilsamfund og ngo-samarbejde.

Det årlige tilskud pr. Ansøgning kan ikke overstige 500,000 DKK (67,000 euros).

For more information, see: https://www.norden.org/da/node/34030

Fredag, 27 December 2019 16:00

Nordisk Ministerråds program for ngo-samarbejde and Østersøregionen yder støtte til NGO'er fra Rusland, Hviderusland, Polen, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Estland, Letland, Litauen, Grønland, Færøerne og Åland.

Det er et formelt krav, at ansøgeren og relevante partnerre er ikke-statslige organizationisation (NGO'er). Programmet definerer ngo'er som "non-profit, offentligt forankrede foreninger, der hverken ejes eller kontrolleres af offentlige myndigheder eller af private virksomheder, og som har en åben og demokratisk structures".

Projekter i regi af NGO-programmet skal - inklusive ansøgeren - have mindst:

 • en partner and Norden,
 • en partner fra Estland, Letland, Litauen eller Polen og
 • en partner fra det nordvestlige Rusland eller Hviderusland.

De årlige tilskud kan ikke overstige 500,000 DKK (67,000 euros).

For mere information, se:  https://www.norden.org/en/funding-opportunities/nordic-council-ministers-funding-programme-ngos-baltic-sea-region

Fredag, 27 December 2019 15:52

Nordisk Kulturkontakt støtter nordisk samarbejde inden for alle områder af kunst og kultur, i alle projektfaser: forarbejde, produktion, præsentation og formidling.

Hvert projekt skal omfatte parter fra mindst tre lande, hvoraf mindst to skal være nordiske (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og / eller Færøerne, Grønland og Ålandsøerne).

Det betyder, at organisationer fra lande uden for Norden også kan være partnere. Desuden behøver den ansøgende organisation ikke at være bosiddende eller aktiv i de nordiske lande, forudsat at de nordiske dimensioner af projektet ellers imødekommes.

Programmet er åbent for både professionelle og amatørsektorer og den frivillige sektor.

Projekter kan tildeles:

 • op til 7.000 EUR med fuld finansiering
 • op til 40.000 EUR med mindst 30% samfinansiering
 • op til 100.000 EUR med mindst 50% samfinansiering

For mere information, se: https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/grants/about-the-grant-programmes/culture-and-art-programme/

Fredag, 27 December 2019 15:17

Nordplus er det største tilskudsprogram til mobilitets- og samarbejdsprojekter inden for Nordisk Ministerråd og finansieres af de nordiske og baltiske lande.

Kun ansøgere fra de nordiske lande - Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, de baltiske lande - Estland, Letland, Litauen - og de autonome regioner Åland, Færøerne og Grønland, der fungerer som uafhængige lande and Nordplus, er berettigede til tilskud.

Nordplus Voksen bevilliger and gennemsnit 50,000 euros til et to-årigt Nordplus Voksen samarbejdsprojekt, der involverer tre eller fire partnere.

For mere information se: https://www.nordplusonline.org/

Onsdag, 25 December 2019 19:27

Den Europæiske Socialfond (ESF) er den Europæiske Unions (EU) 's vigtigste finansielle instrument til socialpolitik og investeringer i mennesker.

Link til programmet er her. 

Onsdag, 25 December 2019 19:22

INTERREG er et EU-program for grænseoverskridende samarbejde, der bl.a. støtter samarbejdet i regionale områder af EU

Onsdag, 25 December 2019 19:11

Erasmus + er den Europæiske Unions program for uddannelse, træning, ungdom og sport 2014-2020, og programmet har et særligt område, der er afsat til voksenuddannelse og folkeoplysning.

Se:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-training/adult-education_en

 

Specifikke oplysninger relateret til voksenuddannelse administreres af dit nationale agentur.

Find dine Erasmus + natinale agenturer her!

 

 

Database of links

Database of links to the webpages of the European level programmes – here you can find links to the webpages of the operators of the European programmes with short characteristic of the grants.

Mandag, 23 Marts 2020 09:36

The Employment and Social Innovation (EaSI) programme is a financing instrument at EU level to promote a high level of quality and sustainable employment, guaranteeing adequate and decent social protection, combating social exclusion and poverty and improving working conditions.

It supports:

Fredag, 27 December 2019 16:19

Nordisk Ministerråds program for samarbejde med det nordvestlige Rusland støtter samarbejds- og netværksprojekter mellem nordiske og nordvestlige russiske ngo'er.

Alle ground floor and Norden og det nordvestlige Rusland er støtteberettigede.

Som regel skal ansøgeren / hovedpartneren for projektet være fra et af de nordiske lande. Partnerkaberne skal omfatte mindst en partner fra det nordvestlige Rusland og partnere fra mindst to nordiske lande.

 • De nordiske lande er: Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige og de tre selvstyrende områder: Færøerne, Grønland og Åland.
 • Det nordvestlige Rusland omfatter følgende regioner: St Petersburg City, Archangelsk Oblast, Kaliningrad Oblast, Leningrad Oblast, Murmansk Oblast, Pskov Oblast og Republic of Karelia.

Projektaktiviteterne skal fokusere på etablering af netværk og udveksling af erfaringer. Alle tematiske områder er støtteberettigede, og særlige tildelinger stilles til rådighed til styrkelse af demokrati, menneskerettigheder, civilsamfund og ngo-samarbejde.

Det årlige tilskud pr. Ansøgning kan ikke overstige 500,000 DKK (67,000 euros).

For more information, see: https://www.norden.org/da/node/34030

Fredag, 27 December 2019 16:00

Nordisk Ministerråds program for ngo-samarbejde and Østersøregionen yder støtte til NGO'er fra Rusland, Hviderusland, Polen, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Estland, Letland, Litauen, Grønland, Færøerne og Åland.

Det er et formelt krav, at ansøgeren og relevante partnerre er ikke-statslige organizationisation (NGO'er). Programmet definerer ngo'er som "non-profit, offentligt forankrede foreninger, der hverken ejes eller kontrolleres af offentlige myndigheder eller af private virksomheder, og som har en åben og demokratisk structures".

Projekter i regi af NGO-programmet skal - inklusive ansøgeren - have mindst:

 • en partner and Norden,
 • en partner fra Estland, Letland, Litauen eller Polen og
 • en partner fra det nordvestlige Rusland eller Hviderusland.

De årlige tilskud kan ikke overstige 500,000 DKK (67,000 euros).

For mere information, se:  https://www.norden.org/en/funding-opportunities/nordic-council-ministers-funding-programme-ngos-baltic-sea-region

Fredag, 27 December 2019 15:52

Nordisk Kulturkontakt støtter nordisk samarbejde inden for alle områder af kunst og kultur, i alle projektfaser: forarbejde, produktion, præsentation og formidling.

Hvert projekt skal omfatte parter fra mindst tre lande, hvoraf mindst to skal være nordiske (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og / eller Færøerne, Grønland og Ålandsøerne).

Det betyder, at organisationer fra lande uden for Norden også kan være partnere. Desuden behøver den ansøgende organisation ikke at være bosiddende eller aktiv i de nordiske lande, forudsat at de nordiske dimensioner af projektet ellers imødekommes.

Programmet er åbent for både professionelle og amatørsektorer og den frivillige sektor.

Projekter kan tildeles:

 • op til 7.000 EUR med fuld finansiering
 • op til 40.000 EUR med mindst 30% samfinansiering
 • op til 100.000 EUR med mindst 50% samfinansiering

For mere information, se: https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/grants/about-the-grant-programmes/culture-and-art-programme/

Fredag, 27 December 2019 15:17

Nordplus er det største tilskudsprogram til mobilitets- og samarbejdsprojekter inden for Nordisk Ministerråd og finansieres af de nordiske og baltiske lande.

Kun ansøgere fra de nordiske lande - Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, de baltiske lande - Estland, Letland, Litauen - og de autonome regioner Åland, Færøerne og Grønland, der fungerer som uafhængige lande and Nordplus, er berettigede til tilskud.

Nordplus Voksen bevilliger and gennemsnit 50,000 euros til et to-årigt Nordplus Voksen samarbejdsprojekt, der involverer tre eller fire partnere.

For mere information se: https://www.nordplusonline.org/

Onsdag, 25 December 2019 19:27

Den Europæiske Socialfond (ESF) er den Europæiske Unions (EU) 's vigtigste finansielle instrument til socialpolitik og investeringer i mennesker.

Link til programmet er her. 

Onsdag, 25 December 2019 19:22

INTERREG er et EU-program for grænseoverskridende samarbejde, der bl.a. støtter samarbejdet i regionale områder af EU

Onsdag, 25 December 2019 19:11

Erasmus + er den Europæiske Unions program for uddannelse, træning, ungdom og sport 2014-2020, og programmet har et særligt område, der er afsat til voksenuddannelse og folkeoplysning.

Se:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-training/adult-education_en

 

Specifikke oplysninger relateret til voksenuddannelse administreres af dit nationale agentur.

Find dine Erasmus + natinale agenturer her!

 

 

Søndag, 27 Oktober 2019 14:11

Europe for Citizens Programme website. https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Søndag, 27 Oktober 2019 14:10

Creative Europe Programme website. https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en