Vidensbase

Her kan du finde linkene til relevante publikationer, internetportaler, værktøjer, tjenesteudbydere relateret til international projektstyring og voksenundervisning. Her finder du også finde Videnspiller (Knowledge Pills), som er kortfattede uddannelsesvideoklip. Videnspillerne producers under projektets gennemførelse.

Knowledge Base

Here you can find the links to existing publications, internet portals, tools, service providers related to international project management and adult education. Here you will also find the Knowledge Pills - short, concise educational video clips and recordings of webinars related to international project management.

Fredag, 05 marts 2021 13:42

This glossary, created by the European Commission, highlights key competences and skills needed in contemporary Europe. These can also be incorporated into application materials.

The glossary defines skills and competences in the following categories

 • Knowledge
 • Skills
 • Attitudes and values
 • Language skills and knowledge

Check out the full glossary here.

Onsdag, 06 januar 2021 11:30

Der er mange specifikke ord og udtryk, der anvendes inden for området for internationalt samarbejde, som ikke ofte bruges. Disse ordbøger hjælper med at definere disse ord, hvilket gør det lettere at læse og forstå engelske dokumenter og ansøgningsvejledninger. 

Torsdag, 09 juli 2020 19:05

Course 1: Planning & Designing the project.

1.1. Shortage Pyramid of successful cooperation among Civil Society Organisations (CSOs) [00:00:00 - 00:12:50)

1.2. Planning the project, part 1
[00:12:51 - 01:04:33]

 • Why and how can you start to work internationally?
 • How to prepare the development plan and project concept?

 

 

1.3. Designing the project, part 1 [01:01:35]

 • What aims and goals will the project realise?
 • What tasks/activities need to be realised?
 • How long and when will the project be realised?
 • How much would it cost?
 • What are the planned outputs and results?


1.4. Designing the project, part 2
[00:55:27]

 • How to measure project results?
 • What could influence the project?


Course 2: Coordinating & Running the project.

 2.2. Coordinating the project, part 2 [00:51:45]

 • The partners and the coordinator.
 • Coordinating teamwork.
 • Project management – project execution.
 • Team management.
 • Budget control.
 • Financial management.


Course 3: Monitoring & Evaluating the project.

 

 

Onsdag, 04 marts 2020 18:17

Den 5. september 2017 vedtog ministrene for nordisk samarbejde Generation 2030-programmet. Programmet vil gøre det lettere at samarbejde om de udfordringer, de nordiske lande står foran i at nå FN's Agenda 2030 og dets 17 bæredygtige udviklingsmål (SDG'er). Programmet er udviklet på baggrund af studien Sustainable Development Action - the Nordic Way (2017) og på diskussioner med en lang række nordiske interessenter fra civilsamfundet, den private sektor og ungdomsorganisationer. Undersøgelsen peger på det enorme potentiale for nordisk samarbejde i relation til dagsordenen og bekræfter, at der allerede er mange forbindelser mellem Nordisk Ministerråds nuværende aktiviteter, bæredygtighedsstrategien "Et godt liv i en bæredygtig nordisk region" og Dagsorden 2030.

Onsdag, 04 marts 2020 18:03

Dagsordenen for bæredygtig udvikling i 2030, der blev vedtaget af alle FN's medlemsstater i 2015, giver en fælles plan for fred og velstand for mennesker og planeten, nu og i fremtiden. I hjertet ligger de 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG), som er en presserende opfordring til handling fra alle lande - udviklet og udviklet - i et globalt partnerskab. De anerkender, at afslutning af fattigdom og andre berøvelser skal gå hånd i hånd med strategier, der forbedrer sundhed og uddannelse, mindsker uligheden og fremmer økonomisk vækst - alt sammen med klimaændringer og arbejde for at bevare vores oceaner og skove.

Følg DSDG på Facebook på www.facebook.com/sustdUNs sustainable goalsev og på Twitter på @SustDev.

Onsdag, 25 december 2019 19:32

Landsrapporter 2019 - af Den Europæiske Erhvervsorganisation for Voksenuddannelse (EAEA) EAEA offentliggjorde sin 6. samling landrapporter om civilsamfundenes syn på voksenuddannelse i Europa. Disse rapporter er baseret på undersøgelser foretaget i 30 forskellige europæiske lande. Rapporterne præsenterer syn på voksenuddannelsessektoren, herunder den seneste udvikling, dens styrker og udfordringer, og om hvordan afspejler politikkerne i et bestemt land de nuværende internationale politikker og initiativer inden for voksenuddannelse. Du finder EAEAs landrapporter 2019 her: https://eaea.org/2019/12/05/eaea-country-reports-2019-published/

Søndag, 27 oktober 2019 14:05

EPALE platform - promoting more and better learning opportunities for all adults. https://epale.ec.europa.eu/en/home-page

Søndag, 27 oktober 2019 14:04

EURODESK – It provides information on learning mobility to young people and those who work with them. https://eurodesk.eu/