Baza Wiedzy

Znajdziesz tu linki do publikacji, portali internetowych, narzędzi  i dostarczycieli usług w dziedzinach zarządzania projektami międzynarodowymi i edukacji dorosłych. Znajdziesz tu również Pigułki Wiedzy – krótkie nagrania edukacyjne zawierające odpowiedzi na konkretne pytania – oraz nagrania webinariów, związanych z zarządzaniem projektami miedzynarodowymi.

 

Knowledge Base

Here you can find the links to existing publications, internet portals, tools, service providers related to international project management and adult education. Here you will also find the Knowledge Pills - short, concise educational video clips and recordings of webinars related to international project management.

czwartek, 11 marzec 2021 13:55

W tym krótkim tekście chcielibyśmy zająć się kwestią finansowania działań edukacyjnych przez inne podmioty niż publiczne. Niestety specyfika tego typu źródeł finansowania powoduje, że są one bardzo rozproszone i zróżnicowane pod względem merytorycznym, dlatego też poniżej podamy tylko kilka przykładów.

Jednak wcześniej chciałbym w tym miejscu zwrócić jeszcze uwagę na kilka aspektów związanych z korzystaniem z prywatnych środków finansowych. Pamiętajmy, że:

 1. zasady dostępu, wykorzystania środków, ich rozliczenia, zawsze określa podmiot prywatny i może je zmienić wedle swojego uznania;
 2. nie mamy do kogo (w sensie instytucji) się odwoływać w razie sporu (najczęściej pozostaje jedynie droga sądowa);
 3. zwróćmy uwagę na specyficzne zasady określane w regulaminach/ przewodnikach dla wnioskodawców, dotyczących najczęściej zasad zakupów w ramach projektu, księgowania, przechowywania i udostępniania dokumentacji, płatności na rzecz partnerów i zasad budżetowania;
 4. sprawdźmy, jakim prawem krajowym będziemy związani podpisując umowę;
 5. sprawdźmy, czy nie musimy ponosić z tytułu uzyskania wsparcia dodatkowych kosztów, np. podatkowych.

Oto kilka przykładów:

1) Civic Europe to inkubator inicjatyw obywatelskich, organizacji i osób w Europie środkowej, Wschodniej i Południowej wspieranej przez MitOST i Sofia Platform Foudation, a finansowanej przez Stiftung Mercator. Organizowany jest coroczny IdeaChallange, gdzie można zgłaszać swoje propozycje.

https://civic-europe.eu/civic-europe/

2) National Endowment for Democracy (NED) to niezależna fundacja non-profit zajmująca się rozwojem i umacnianiem demokratycznych instytucji na całym świecie. Wspiera między innymi działania dotyczące edukacji obywatelskiej.

https://www.ned.org/apply-for-grant/en/

3) Fundacja Edukacja dla Demokracji - Działa od 1989 r. z inicjatywy działaczy polskiej opozycji demokratycznej oraz American Federation of Teachers – Amerykańskiej Federacji Nauczycieli. Wspiera działania poprzez Fundusz Pomocowy dla CSO, Program RITA, Program Edukacja Globalna.

https://fed.org.pl/granty/

4) ERSTE Stiftung – jej celami jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego. Jest finansowana przez ERSTE Group (grupa finansowa z siedzibą w Wiedniu). Działania koncentrowane są na terenie państw Europy Środkowej.

http://www.erstestiftung.org/en/

5) Zachęcamy także do odwiedzenia strony Culture & Creativy, gdzie można znaleźć kolejne przykłady podmiotów i ich serwisów umożliwiających znalezienie innego niż publiczne źródła finansowania działań. Strona powstała w ramach  programu na rzecz kultury i kreatywności UE-Partnerstwo Wschodnie 2015-2018, finansowanego przez UE, a obecnie jest finansowana przez British Council.

https://www.culturepartnership.eu/en/article/where-to-find-sponsors-and-grants

 

piątek, 05 marzec 2021 13:42

This glossary, created by the European Commission, highlights key competences and skills needed in contemporary Europe. These can also be incorporated into application materials.

The glossary defines skills and competences in the following categories

 • Knowledge
 • Skills
 • Attitudes and values
 • Language skills and knowledge

Check out the full glossary here.

czwartek, 12 listopad 2020 14:35

Wszyscy potrzebujemy kontaktować się z naszymi rodzinami, przyjaciółmi, współpracownikami, a czasem - z różnego typu instytucjami. Często sami prowadzimy działalność społeczną lub gospodarczą. Dobra komunikacja oraz możliwość pozyskiwania aktualnych informacji to w dzisiejszym świecie podstawa.

Funkcjonujemy w globalnym świecie, a jako obywatele UE współpracujemy z podmiotami z całej Wspólnoty Europejskiej. Dlatego tak ważna jest możliwość swobodnego posługiwania się językami globalnymi, jak i językami innych krajów członkowskich UE.

Nauka języka jest procesem długotrwałym, dlatego koszty nauki języka obcego mają tak istotne znaczenie. Stąd chcemy zwrócić uwagę i uporządkować informacje dotyczące uczenia się języków w sposób mogący obniżyć koszty ich nauki.

Posiadanie kompetencji językowych jest szczególnie istotne dla osób, które chciałyby rozpocząć przygodę z projektami międzynarodowymi.

Po pierwsze więc, jeżeli jesteś studentem/-ką, osobą uczącą się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) lub wolontariuszem/-ką i zostałeś/-aś wybrany/-a do wzięcia udziału w projekcie dofinansowanym z Programu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności, masz możliwość korzystania ze wsparcia językowego w ramach systemu OLS, który jest darmową platformą internetową do nauki języków zaprojektowaną z myślą o uczestnikach ww. programów europejskich.

https://erasmusplusols.eu/pl/about-ols/

Po drugie, jeżeli jesteś osobą powyżej 30 roku życia i należysz do kadry edukacji osób dorosłych, możesz brać udział w mobilnościach (edukacyjnych wyjazdach do innych krajów UE), w ramach których między innymi możesz podnosić swoje kompetencję językowe np. poprzez kursy dofinansowane ze środków Programu Erasmus+.

https://erasmusplus.org.pl/sektory/edukacja-doroslych/

Po trzecie możesz korzystać z bezpłatnych aplikacji do nauki języków. Pod poniższymi linkami możesz przeczytać o aplikacjach: Busuu, Tandem, Memrise, Duolingo, Rosetta Stone, Quizlet, Pimsleur, Babbel, Mondly, Beelinguapp, Hello Talk, British Council Podcast, LingoDeer; przetestowanych w 2019 i 2020:

https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/najlepsze-aplikacje-do-nauki-jezykow-obcych-na-androida/t82mt7c

https://www.pcworld.pl/news/10-najlepszych-aplikacji-do-nauki-jezykow-obcych,422406.html

Po czwarte, możesz skorzystać z bezpłatnych ofert szkoleń językowych, oferowanych w ramach wsparcia ze środków europejskich w ramach krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Warto poszukać, czy w Twoim regionie jakiś podmiot oferuje tego typu dofinansowane usługi, np. Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, szkoły językowe, centra szkoleniowe; warto przeszukać również oferty na portalach społecznościowych lub ogłoszeniowych. Przykłady:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/bezplatne_szkolenia

http://zdz.pila.pl/bezplatny-kurs-jezyka-angielskiego/

https://wydarzenia.ngo.pl/szkolenia (ogłoszenia)

lub https://spis.ngo.pl/ (poszukiwanie NGO w Twojej okolicy)

https://www.olx.pl/oferta/bezplatny-kurs-jezyka-angielskiego-120-godzin-CID619-IDANoRF.html#2effb3f989;promoted

Po piąte, warto również zorientować się, czy organizacja pozarządowa działająca w Twojej okolicy nie otrzymała dofinansowania na realizację działań w zakresie nauczania języków obcych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich lub Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (by skorzystać z ASOS potrzebujesz mieć ukończone 60 lat). Listy podmiotów, które otrzymują granty są dostępne na stronach w.w. programów:

https://niw.gov.pl/nasze-programy/fio/

http://senior.gov.pl/program_asos

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomoże ci znaleźć odpowiednią ofertę dla siebie.

niedziela, 06 wrzesień 2020 15:11

“Kompetencje kluczowe i oczekiwane wsparcie. Raport II dotyczący zarządzania projektami międzynarodowymi w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych”

Publikacja ta podsumowuje wyniki międzynarodowych, otwartych badań dotyczących kluczowych kompetencji potrzebnych menadżerom projektów międzynarodowych - oraz wsparcia, jakiego oczekują oni/one od zatrudniających ich/je organizacji. Raport podsumowuje - i porównuje pomiędzy róznymi krajami europejskimi - ofertę wsparcia dostępną dla realizujących projekty międzynarodowe. Badania zostały zrealizowane w Polsce, we Włoszech, w Węgrzech, w Danii i w Austrii wiosną 2019 r. Były oparte o odpowiedzi udzielone w ramach kwestionariusza online, w trakcie wywiadów, oraz uzyskanych w ramach przeglądu informacji dostępnych w sieci. Odpowiedzi na pytania udzieliło nam ponad 200 menadżerów projektów i członków gremiów zarządczych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działających w obszarze uczenia się przez całe życie - jak również kilku specjalistów pracujących u uperatorów europejskich programów grantowych. Zapraszamy do przeczytania raportu! Jeżeli jeszcze nie jesteś przekonany/przekonana, że warto go przeczytać, zapraszamy do obejrzenia dwóch krótkich filmików zamieszczonych poniżej.

 

Pigułka Wiedzy 3. Kompetencje kluczowe i oczekiwane wsparcie... Dlaczego warto przeczytać ten raport?

Transkrypt treści pigułki "Kompetencje kluczowe... Dlaczego warto przeczytać..." w języku polskim.

 

Pigułka Wiedzy 4: Kompetencje kluczowe i oczekiwane wsparcie... Co mnie zaskoczyło w wynikach badań?

Transkrypt treści pigułki "Kompetencje kluczowe... Co mnie zaskoczyło..." w języku polskim.

niedziela, 06 wrzesień 2020 14:51

“Sukcesy i wyzwania. Raport I dotyczący zarządzania projektami międzynarodowymi w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych”

Publikacja ta podsumowuje wyniki międzynarodowych, otwartych badań dotyczących sukcesów i wyzwań związanych z zarządzaniem międzynarodowymi, europejskimi projektami współpracy. Badania zostały zrealizowane w Polsce, we Włoszech, w Węgrzech, w Danii i w Austrii wiosną 2019 r. Były oparte o odpowiedzi udzielone w ramach kwestionariusza online oraz z trakcie wywiadów. Odpowiedzi na pytania udzieliło nam ponad 200 menadżerów projektów i członków gremiów zarządczych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działających w obszarze uczenia się przez całe zycie. Zapraszamy do przeczytania raportu! Jeżli jeszcze nie jesteż przekonany/przekonana, że warto go przeczytać, zapraszamy do obejrzenia dwóch krótkich filmików zamieszczonych poniżej.

 

Pigułka Wiedzy 1. Sukcesy i wyzwania... Dlaczego warto przeczytać ten raport?

 

Transkrypt treści pigułki "Sukcesy i wyzwania... Dlaczego warto przeczytać...", w języku polskim.

 

Pigułka Wiedzy 2. Sukcesy i wyzwania... Co mnie zaskoczyło w wynikach badań?

 

Transkrypt treści pigułki "Sukcesy i wyzwania... Co mnie zaskoczyło...", w języku polskim.

czwartek, 09 lipiec 2020 19:05

Course 1: Planning & Designing the project.

1.1. Shortage Pyramid of successful cooperation among Civil Society Organisations (CSOs) [00:00:00 - 00:12:50)

1.2. Planning the project, part 1
[00:12:51 - 01:04:33]

 • Why and how can you start to work internationally?
 • How to prepare the development plan and project concept?

 

 

1.3. Designing the project, part 1 [01:01:35]

 • What aims and goals will the project realise?
 • What tasks/activities need to be realised?
 • How long and when will the project be realised?
 • How much would it cost?
 • What are the planned outputs and results?


1.4. Designing the project, part 2
[00:55:27]

 • How to measure project results?
 • What could influence the project?


Course 2: Coordinating & Running the project.

 2.2. Coordinating the project, part 2 [00:51:45]

 • The partners and the coordinator.
 • Coordinating teamwork.
 • Project management – project execution.
 • Team management.
 • Budget control.
 • Financial management.


Course 3: Monitoring & Evaluating the project.

 

 

czwartek, 16 styczeń 2020 18:38

Potrzebujesz wiarygodnej informacji o działaniach organów Unii Europejskiej?

A może chcesz skorzystać z zasobów wiedzy ekspertów lub materiałów tworzonych w sprawach europejskich?

Rozwiązaniem jest kontakt z trzema typami instytucji w ramach Europejskiej Sieci Informacyjnej:

a/ Sieć Punktów EuropeDirect (to lokalne punkty kontaktowe; udzielają informacji na temat wszystkich kwestii związanych z UE - przez telefon oraz drogą mailową)

b/ Centra Dokumentacji Europejskiej (szeroki zbiór publikacji na tematy europejskie)

c/ Team Europe to grupa ekspertów – prawnicy, ekonomiści, politolodzy, historycy, socjologowie - do których zainteresowane instytucje i organizacje mogą się zwracać by uzyskać ekspercką wiedzę/analizę na dany temat.

 

Więcej informacji na:

https://ec.europa.eu/poland/services/contact-points_pl

 

wtorek, 10 grudzień 2019 15:04

European Adult Education Association (EAEA) opublikowało 6 edycję ‘Country Reports’ – przeglądu opinii organizacji społeczeństwa obywatelskiego na temat edukacji dorosłych w Europie. Raporty bazują na badaniach przeprowadzonych w 30 różnych krajach europejskich. Zawierają przegląd informacji na temat rozwoju sektora, jego mocnych stron, wyzwań, polityk.

Raporty dostępne są w j. angielskim.

EAEA Country Reports 2019

https://eaea.org/2019/12/05/eaea-country-reports-2019-published/

wtorek, 10 grudzień 2019 15:02

Każdy edukator (w tym edukator osób dorosłych) powinien umieć korzystać z nowoczesnych narzędzi wspierających edukację. Co powinno się znaleźć w ‘plecaku edukatora’? Pomocny, w tym zakresie, może być artykuł opublikowany na platformie EPALE: https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/plecak-edukatora-co-do-niego-wsadzic

niedziela, 27 październik 2019 14:25

Platforma EPALE - to europejska, wielojęzyczna, otwarta dla wszystkich społeczność profesjonalistów z dziedziny kształcenia dorosłych, między innymi edukatorów i instruktorów dorosłych, doradców i konsultantów, badaczy i pracowników naukowo-dydaktycznych oraz decydentów. Umożliwia promowanie możliwości uczenia się dla wszystkich dorosłych poprzez ofertę merytorycznych artykułów, kontaktu profesjonalistów, bazę materiałów, wyszukiwarkę partnerów do projektów czy kalendarz wydarzeń w sektorze eduakcji osób dorosłych/uczenia się przez całe życie. Po założeniu konta na platformie - możesz tu również umieszczać artykuły, zaproszenia na wydarzenia, włączać się w dyskusje w społecznościach praktyków...

EPALE działa we wszystkich językach UE.

https://epale.ec.europa.eu/en/home-page

niedziela, 27 październik 2019 14:23

EURODESK - to międzynarodowe stowarzyszenie działające od 1990 roku. To również Program Unii Europejskiej dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany  w ramach programu "Erasmus+". Międzynarodowa sieć Eurodesk działa w 36 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i/lub młodzieżową. Obecnie w Eurodesku działa ponad 1600 organizacji, w tym ponad 60 w sieci Eurodesk Polska. Eurodesk to również błyskawiczna informacja o możliwościach w Europie - dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą - w zakresie edukacji, szkoleń, mobilności, wolontariatu, funduszy... Informacje udzielane są nieodpłatnie; dodatkowo konsultanci i konsultantki mogą pomóc w znalezieniu partnera do projektu, przygotowaniu się do wolontariatu/studiowania za granicą, poprowadzić w szkole 'Eurolekcje', zaprosić na warsztaty opracowywania CV... i wiele, wiele innych.

Najbliższy ci punkt informacyjny Eurodesk znajdziesz TUTAJ.

Strona EURODESK Polska