A kutatás két alapvető kérdésre keresi a választ:

  1. Az alapvető készségek milyen tárháza szükséges ahhoz, hogy valaki sikeres nemzetközi projektmenedzser lehessen egy harmadik szektorbeli felnőttképzési szervezetben?
  2. Milyen jellegű az az optimális támogatás, amelyet a felnőttkori oktatási szervezetek vezetői kell hogy nyújtsanak a nemzetközi együttműködési szakembereik részére, hogy képesek legyenek sikeres, magas színvonalú nemzetközi projekteket kezdeményezni, megtervezni és megvalósítani?

E kérdésekre kapott válaszokat használjuk fel azon szakemberek képzési tanterveinek és egyéb támogatási módszereinek megtervezésére és fejlesztésére, akik első alkalommal valósítanak meg nemzetközi projektet.

Az öt partnerországban országonként két-két civil társadalmi szervezet (összesen 10 szervezet) kapott meghívást a mentori és az e-mentori folyamat tesztelésére.

A mentorálás célja az első alkalommal nemzetközi együttműködési projektet megvalósító szervezet és a menedzsment felkészítése, és munkájának segítése.

Mentorként a felnőttoktatásban szereplő civil társadalmi szervezetek tapasztalt nemzetközi projektmenedzsereit, és irányító testületeik tagjait kérjük fel.

A mentori támogatást 2019. október és 2020. március közötti időszakban folytatjuk, amelyet a jelentkezők részére ingyenesen nyújtunk.

A mentorálási folyamat befejezése után mind a mentorokat, mind a mentoráltakat felkérjük, hogy értékeljék az együttműködést és javaslatokat tegyenek a lehetséges fejlesztésekre.

A felhasználásra alkalmas mentorációs programok mind a felnőttképzési szervezetek vezetőinek, mind az első alkalommal nemzetközi projektmenedzserek számára elérhetők lesznek a FIRST Network portálon.

A mentori és az e-mentori szolgáltatások bekerülnek a „Nemzetközi projektet első alkalommal megvalósítók segítő hálózata” ajánlatába is, amelyet az első alkalommal nemzetközi projektet megvalósítók szabadon felhasználhatnak.

 

Szeretne Ön is részt venni?

A mentorálás / az e-mentori folyamatban való részvételhez általában az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

  1. A jelentkező a harmadik szektorbeli felnőttképzési szervezet (azaz civil társadalmi szervezet, beleértve az informális csoportokat, nem kormányzati szervezeteket és más nonprofit szervezeteket) tagja / munkavállalója / munkatársa / oktatója / önkéntese lehet, amelyek lehetnek:

- Egyesületek és alapítványok;

- Népfőiskolák, Harmadik generációs egyetemek;

- Felnőttképzési központok;

- Tanulmányi központok;

- Nyári egyetemek;

- Esti iskolák;

- Harmadik generációs egyetemek;

- Társadalmi szövetkezetek;

- Sportintézetek stb.

  1. A jelentkező az alábbi két csoport valamelyikébe tartozik:
  1. A) Felnőttképzési szervezetek munkatársai és tagjai / önkéntesei / szakértői, akik nemzetközi partneri együttműködést kívánnak kezdeményezni és megvalósítani - mint első alkalommal működő nemzetközi projektvezetők;
  2. B) Az oktatási szervezetek vezetői és irányító testületeinek tagjai (igazgatósági tagok, tanácstagok stb.), akik nemzetközi együttműködést kívánnak kezdeményezni és folytatni.

A nemzeti kutatási eredmények alapján további részvételi szempontok lehetségesek az öt partnerországban. A részletes részvételi feltételekkel kapcsolatban kérjük, keresse fel a weboldal országonként szerkesztett változatát.

A lengyelországi részvételi feltételeket megtalálja ITT 

Az olaszországi részvételi feltételeket megtalálja ITT

A magyarországi részvételi feltételeket megtalálja ITT

A dániai részvételi feltételeket megtalálja ITT 

Az ausztriai részvételi feltételeket megtalálja ITT 

Kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a nemzeti projektkoordinátorokkal ITT