Zapraszamy odważnych i zdeterminowanych, chętnych do rozpoczęcia współpracy międzynarodowej do udziału w pilotażowej współpracy mentoringowej…

Nie będzie łatwo…

Będziemy nawzajem od siebie wymagać…

A w efekcie – znajdziesz i wybierzesz partnerów do projektu oraz zaplanujesz i opracujesz swój pierwszy projekt międzynarodowy….

Pomogą Ci osoby, które siedzą w tym od ponad 10 lat…

Rekomendujemy pracę nad projektem mającym na celu pozyskanie grantu na szkolenia zagraniczne dla Waszej kadry. Możecie go zdobyć już w I połowie 2020! Jeśli jednak będziecie woleli pracę nad projektem współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji – również jesteśmy do dyspozycji.

Wsparcie mentoringowe jest bezpłatne.
Na współpracę mamy czas od grudnia 2019 do marca 2020. Zakres i harmonogram – do ustalenia.
Zapraszamy organizacje z całej Polski – od czego są zdalne sposoby komunikacji.


Formularz zgłoszeniowy jest dostępny TUTAJ.
Na zgłoszenia czekamy do 3 grudnia, do 23.59.

 Udział w procesie mentoringu i udział w szkoleniachsą rozłączne (tzn. jeśli nawiążemy współpracę mentoringową, nie zobowiązujesz się do wzięcia udziału w szkoleniach i na odwrót).

 

W jaki sposób zaprojektowaliśmy współpracę mentoringową?

Pierwszym etapem było przeprowadzenie międzynarodowych badań, mających na celu określenie czynników sukcesu oraz wyzwań w zakresie wspierania menadżerów projektów międzynarodowych w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych oraz kompetencji kluczowych niezbędnych menadżerom projektów międzynarodowych do działania z sukcesem w tym sektorze.

Celem procesu badawczego było uzyskanie odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:

  1. Jakie są kompetencje kluczowe, potrzebne do działania z sukcesem menadżerowi projektu międzynarodowego, aktywnemu w organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych?
  2. Jak powinno wyglądać optymalne wsparcie, oferowane przez zarządzających organizacjami 3 sektora ich specjalistom w dziedzinie współpracy międzynarodowej, aby mieli oni komfort inicjować, projektować i realizować z sukcesem projekty międzynarodowe wysokiej jakości?

Uzyskane na te pytania odpowiedzi posłużą wypracowaniu systemu mentoringu i e-mentoringu oraz dodatkowej oferty edukacyjnej mającej na celu wsparcie początkujących realizatorów projektów międzynarodowych.

 

Mentoring i E-Mentoring

W każdym z pięciu krajów partnerskich, do testowania współpracy mentoringowej zaproszone zostaną dwie organizacje społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych (w sumie – 10 organizacji).

Celem procesu mentoring będzie wsparcie początkującego menadżera projektów międzynarodowych i organizacji, na rzecz której działa, w zainicjowaniu i realizacji pierwszego projektu współpracy międzynarodowej.

Mentorami będą doświadczeni menadżerowie projektów międzynarodowych oraz członkowie zarządów organizacji doświadczonych w realizacji projektów międzynarodowych w sektorze edukacji dorosłych.

Współpraca mentoringowa realizowana będzie w okresie: październik 2019 – marzec 2020.

Udział w procesie mentoringu będzie nieodpłatny.

Po zakończeniu współpracy, zarówno mentorzy jak i mentees zostaną poproszeni o  ocenę współpracy i zarekomendowanie możliwych ulepszeń.

Wypracowane programy mentoringowe, zarówno dedykowane począkującym menadżerom jak i członkom gremiów zarządczych organizacji, będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych na portalu wspierającym współpracę międzynarodową FIRST Network.

Oferta mentoringu i e-mentoringu stanie się również częścią oferty FIRST Network, dedykowanej wspieraniu początkujących realizatorów projektów międzynarodowych.  


Zainteresowany/ zainteresowana udziałem w mentoringu i e-menoringu?


Generalnie, by zostać zakwalifikowanym/ zakwalifikowaną do procesu menoringu, należy spełnić następujące kryteria:

  1. Bycie członkiem/pracownikiem/współpracownikiem/wolontariuszem organizacji społeczeństwa obywatelskiego aktywnych w dziedzinie edukacji dorosłych, takich jak:

- Stowarzyszenia i fundacje;

- Uniwersytety Ludowe

- Uniwersytety trzeciego wieku;

- Centa edukacji dorosłych;

- Centra kształceniowe;

- Uniwersytety letnie;

- Szkoły wieczorowe;

- Spółdzielnie socjalne;

- Instytuty sportowe, etc.

  1. Przynależność do jednej z dwóch grup:
  2. Pracowników oraz członków/wolontariuszy/ekspertów organizacji edukacji dorosłych – osób, które chciały by podjąć partnerską współpracę międzynarodową i realizować projekty międzynarodowe – jako początkujący menadżerowie projektów międzynarodowych;
  3. Menadżerów i/lub członków gremiów zarządczych (zarządów, rad, komisji, etc.) organizacji edukacyjnych, które chciały by rozpocząc współpracę międzynarodową.

 

W poszczególnych krajach partnerskich, w odpowiedzi na wyniki badań krajowych,  mogą mieć zastosowanie dodatkowe kryteria rekrutacji. Szczegółowe kryteria rekrutacji na szkolenia w poszczególnych krajach są dostępne na podstronach językowych:  

Kryteria rekrutacji obowiązujące we Włoszech znajdziesz TUTAJ

Kryteria rekrutacji obowiązujące na Węgrzech znajdziesz TUTAJ

Kryteria rekrutacji obowiązujące w Danii znajdziesz TUTAJ

Kryteria rekrutacji obowiązujące w Austrii znajdziesz TUTAJ

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania – zapraszamy do kontaktu z koordynatorami projektu w poszczególnych organizacjach TUTAJ