Baza wyszukiwarek grantów

Znajdziesz tu linki do wyszukiwarek programów grantowych współ-finansujących międzynarodową, partnerską współpracę. Obok linku znajdziesz krótką charakterystykę każdej wyszukiwarki.

Database to the grants

Database to the grants search tools – here you can find links to the grants search tools with short, structured characteristic of the browser.

wtorek, 10 grudzień 2019 14:56

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską. W ramach komponentu I. Profesjonalny rozwój kadry oraz
IV. Współpraca instytucjonalna - do składania wniosków o dofinansowanie projektów uprawnione są m.in. podmioty sektora edukacji dorosłych. Więcej informacji na stronie operatora programu: http://education.org.pl/

niedziela, 27 październik 2019 14:19

To prywatna platforma infromacyjna o dotacjach w UE. Wszystkie usługi są płatne: https://www.welcomeurope.com/

niedziela, 27 październik 2019 14:17

Platforma internetowa prowadzona przez fundację Azja-Europa dla artystów i profesjonalistów kultury. Umożliwia znalezienie dotacji na inicjatywy współpracy kulturalnej w Azji i Europie: https://culture360.asef.org/

niedziela, 27 październik 2019 14:15

Narzędzie do wyszukiwania możliwości finansowania z poziomu Komisji Europejskej: https://ec.europa.eu/