Wyświetlenie artykułów z etykietą: nauka

niedziela, 13 grudzień 2020 15:49

Program Horyzont 2020

Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program na rzecz badań i innowacji. Jego łączny, siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld euro. Program stanowi narzędzie wdrażania Unii Innowacji, flagowej inicjatywy strategii wzrostu Europa 2020, mającej na celu zwiększenie konkurencyjności Europy na świecie.

Na program składają się trzy filary, w ramach których określono tematy szczegółowe:

  • Doskonała baza naukowa (Excellent Science),
  • Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership),
  • Wyzwania społeczne.

W ramach programu, u Narodowych Pośredników Finansowych, dostępne są instrumenty zwrotne w postaci kredytu, leasingu, pożyczki, poręczenia oraz instrumenty udziałowe.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/programy-komisji-europejskiej/instrumenty-finansowe/horyzont-2020/informacje-ogolne-o-programie/

oraz na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE pod adresem:

https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-horyzont-2020/