Baza linków do europejskich programów grantowych

Znajdziesz tu linki do stron europejskich programów grantowych współ-finasujących międzynarodową współpracę partnerską. Obk linku znajdziesz krótką charakterystykę programu grantowego, do którego link prowadzi.

Database of links

Database of links to the webpages of the European level programmes – here you can find links to the webpages of the operators of the European programmes with short characteristic of the grants.

poniedziałek, 23 marzec 2020 09:36

The Employment and Social Innovation (EaSI) programme is a financing instrument at EU level to promote a high level of quality and sustainable employment, guaranteeing adequate and decent social protection, combating social exclusion and poverty and improving working conditions.

It supports:

środa, 11 marzec 2020 18:40

EEA Grants oraz tzw. Fundusze norweskie są finansowane przez rządy Norwegii, Lichtensztajnu oraz Islandii. Wspierają wiele sektorów m.in. kulturę, edukację, system sprawiedliwości, czy budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Każdy program finansowany z tych środków ma odrębnego operatora, na którego stronie są szczegółówe informacje odnośnie zasad naboru wniosków.

Więcej informacji

https://www.eog.gov.pl/

środa, 11 marzec 2020 18:22

Fundusz Wyszechradzki wspiera swoimi grantami różne sfery aktywności m.in. kulturę, edukację, wartości demokratyczne i media, badania i rozwój. Projekt musi angażować min. 3 podmioty z krajów grupy wyszechradzkiej (V4) t.j. Polska, Węgry, Słowacja oraz Czechy lub 3 podmioty z krajów V4 oraz jeden podmiot z regionu Bałkanów wschodnich lub zachodnich (Visegrad+ Grants).

Więcej informacji: 

https://www.visegradfund.org/

czwartek, 16 styczeń 2020 18:33

Zarządzasz, pracujesz, a może kształcisz w placówce edukacyjnej – ten Program jest dla Ciebie. Erasmus Plus to europejski program wspierający międzynarodowe projekty w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Opiera się na 3 Akcjach, czyli: Mobilnościach edukacyjnych, Współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz Wspieraniu reformowania. Jest przeznaczony dla podmiotów, które działają w sektorach: edukacji młodzieży, edukacji zawodowej i edukacji osób dorosłych czy szkolnictwie wyższym. oraz wspiera także inicjatywy związane ze sportem oraz studia europejskie.

Na stronie europejskiej i polskiej Programu Erasmus+ znajdziesz informacje z zakresu: struktury Programu, możliwości bycia uczestnikiem działań, zarządzania Programem, zasad finansowania projektów europejskich, wyjaśnienia obowiązujących pojęć, zasad upowszechniania, wydarzeniach w Polsce i Unii Europejskiej, aktualnych konkursach, czy też kalkulator odległości.

Więcej informacji znajdziesz na:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl

https://erasmusplus.org.pl/

 

niedziela, 27 październik 2019 14:29

“Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,  w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej. Program składa się z dwóch komponentów:

- Pamięć o przeszłości Europy

- Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

 

Polska strona Programu:  

https://europadlaobywateli.pl/

Europejska strona Programu:

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

niedziela, 27 październik 2019 14:28

Kreatywna Europa to unijny program zaplanowany na lata 2014-2020, oferujący finansowe wsparcie dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnych.

Ostatni nabór w ramach obecnej perspektywy finansowej, w komponencie kultura, trwa do 05 maja (tłumaczenia literackie).

 

Obecnie trwają prace nad nową odsłoną programu na lata 2021-2027.

 

Polska strona Programu:

https://kreatywna-europa.eu/

Strona Programu Kreatywna Europa to:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en