czwartek, 11 marzec 2021 13:55

Wsparcie działań edukacyjnych ze środków prywatnych.

Napisane przez

W tym krótkim tekście chcielibyśmy zająć się kwestią finansowania działań edukacyjnych przez inne podmioty niż publiczne. Niestety specyfika tego typu źródeł finansowania powoduje, że są one bardzo rozproszone i zróżnicowane pod względem merytorycznym, dlatego też poniżej podamy tylko kilka przykładów.

Jednak wcześniej chciałbym w tym miejscu zwrócić jeszcze uwagę na kilka aspektów związanych z korzystaniem z prywatnych środków finansowych. Pamiętajmy, że:

  1. zasady dostępu, wykorzystania środków, ich rozliczenia, zawsze określa podmiot prywatny i może je zmienić wedle swojego uznania;
  2. nie mamy do kogo (w sensie instytucji) się odwoływać w razie sporu (najczęściej pozostaje jedynie droga sądowa);
  3. zwróćmy uwagę na specyficzne zasady określane w regulaminach/ przewodnikach dla wnioskodawców, dotyczących najczęściej zasad zakupów w ramach projektu, księgowania, przechowywania i udostępniania dokumentacji, płatności na rzecz partnerów i zasad budżetowania;
  4. sprawdźmy, jakim prawem krajowym będziemy związani podpisując umowę;
  5. sprawdźmy, czy nie musimy ponosić z tytułu uzyskania wsparcia dodatkowych kosztów, np. podatkowych.

Oto kilka przykładów:

1) Civic Europe to inkubator inicjatyw obywatelskich, organizacji i osób w Europie środkowej, Wschodniej i Południowej wspieranej przez MitOST i Sofia Platform Foudation, a finansowanej przez Stiftung Mercator. Organizowany jest coroczny IdeaChallange, gdzie można zgłaszać swoje propozycje.

https://civic-europe.eu/civic-europe/

2) National Endowment for Democracy (NED) to niezależna fundacja non-profit zajmująca się rozwojem i umacnianiem demokratycznych instytucji na całym świecie. Wspiera między innymi działania dotyczące edukacji obywatelskiej.

https://www.ned.org/apply-for-grant/en/

3) Fundacja Edukacja dla Demokracji - Działa od 1989 r. z inicjatywy działaczy polskiej opozycji demokratycznej oraz American Federation of Teachers – Amerykańskiej Federacji Nauczycieli. Wspiera działania poprzez Fundusz Pomocowy dla CSO, Program RITA, Program Edukacja Globalna.

https://fed.org.pl/granty/

4) ERSTE Stiftung – jej celami jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego. Jest finansowana przez ERSTE Group (grupa finansowa z siedzibą w Wiedniu). Działania koncentrowane są na terenie państw Europy Środkowej.

http://www.erstestiftung.org/en/

5) Zachęcamy także do odwiedzenia strony Culture & Creativy, gdzie można znaleźć kolejne przykłady podmiotów i ich serwisów umożliwiających znalezienie innego niż publiczne źródła finansowania działań. Strona powstała w ramach  programu na rzecz kultury i kreatywności UE-Partnerstwo Wschodnie 2015-2018, finansowanego przez UE, a obecnie jest finansowana przez British Council.

https://www.culturepartnership.eu/en/article/where-to-find-sponsors-and-grants

 

Czytany 190 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 11 marzec 2021 14:10

Skomentuj