International cooperation programmes operators

Baza Wyszukiwarek Programów Grantowych zawiera linki do wyszukiwarek programów grantowych dostępnych dla organizacji pozarządowych, dofinansowujących działania partnerskie, międzynarodowe.
Baza zawiera zarówno wyszukiwarki dostępne w języku polskim jak i w języku angielskim.

Przy każdym z linków znajdziesz podstawowe informacje na temat wyszukiwarki, m.in.  na jakie rodzaje działań można w niej szukać grantów (np. programy wspierające sektor kultury/ programy wspierające aktywność obywatelską/ programy na rzecz młodzieży itp…..); do jakich podmiotów kierowana jest wyszukiwarka (np. tylko NGO, firmy, instytucje); w jakich językach można korzystać z wyszukiwarki.

Korzystasz z innych wyszukiwarek, których nie ma w tej bazie? Podziel się linkiem – dopiszemy go! Możesz do nas napisać TUTAJ

BAZA WYSZUKIWAREK PROGRAMÓW GRANTOWYCH
 

LINK

 CO I CZEGO/DLA KOGO/JAK?
Wyszukiwarka grantowa prowadzona przez Eurodesk Polska  

Co to jest: Wyszukiwarka grantowa prowadzona przez Eurodesk Polska – jako część europejskiej sieci działającej dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych.

Czego możesz tu szukać/na jakie rodzaje działań możesz tu szukać grantów: Umożliwia znalezienie źródeł finansowania dla działań edukacyjnych, mobilności, stypendiów.

Do jakich podmiotów kierowana jest wyszukiwarka: Do organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które zajmują się edukacją, w szczególności edukacją osób młodych (do 30 r.ż.).

Jak można szukać (filtry): Według kategorii tematycznych, a w przypadku Eurowolontariatu także według: kraju, długości trwania wolontariatu, tematyki, wieku.

Język/-i w jakich można korzystać z wyszukiwarki: j. polski

Dodatkowe informacje: Serwis zawiera informacje strukturze i działaniach sieci Eurodesk, a także informacje o: działaniach młodzieżowych, realizowaniu wolontariatu, wydawnictwach, wydarzeniach, szkoleniach oraz listę organizacji pozarządowych zarejestrowanych w bazie.

Serwis sieci Eurodesk, prowadzony przez Centralę sieci w Brukseli  

Co to jest: Serwis sieci Eurodesk, prowadzony przez Centralę sieci w Brukseli.

Czego możesz tu szukać/na jakie rodzaje działań możesz tu szukać grantów: Na działania na rzecz młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.

Do jakich podmiotów kierowana jest wyszukiwarka: Organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które zajmują się edukacją, w szczególności edukacją młodzieży (do 30 r.ż.).

Jak można szukać (filtry): Stypendia, praktyki, szkolenia, konkursy, granty.

Język/-i w jakich można korzystać z wyszukiwarki: J. angielski

Dodatkowe informacje: Odsyła do Europejskiego Portalu Młodzieżowego, zawiera informacje o strukturze europejskiej sieci Eurodesk.