Onsdag, 23 december 2020 14:50

”Nøglekompetencer og behov for support. Rapport II om international projektledelse i civilsamfundssektoren inden for voksenuddannelse. ”

Skrevet af
Bedøm denne artikel
(0 bedømmelser)

Rapporten præsenterer resultaterne af den internationale undersøgelse af nøglekompetencer hos de internationale projektledere. Undersøgelserne blev gennemført i Polen, Italien, Ungarn, Danmark og Østrig i foråret 2019. Den bestod af online spørgeskema, interviews og en desk research. Forskningsrespondenterne var over 200 ledere og ledelsesorganer medlemmer af civilsamfundsorganisationerne, der er aktive inden for livslang læring, samt flere specialister, der arbejder for de europæiske tilskudsprogrammer. Ud over nøgle-kompetencerne hos de internationale projektledere beskriver rapporten de behov for støtte, der for-ventes af de internationale samarbejdsspecialister fra lederne af de organisationer, de arbejder for.

Læst 1374 gange

Skriv en kommentar