Projekt - skróty DK

Projekt - skróty DK (4)

Tirsdag, 22 Oktober 2019 10:20

Om projektet

Skrevet af

FIRST Network support portal er dedikeret til nye internationale projektledere. Formålet med portalen er at samle relevant information og retningslinjer under en internetadresse til at styrke det internationale samarbejde mellem civilsamfundsorganisationerne, der er aktive inden for livslang læring.

Tirsdag, 22 Oktober 2019 10:20

PRIVATLIVS-POLITIKKEN

Skrevet af

PRIVATLIVS-POLITIKKEN

§1. Grundlæggende oplysninger

 1. Administratoren af personoplysninger i denne Portal er Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (FAIE), med hovedkvarter i Bielsko-Biała, Polen, adresse: 43-300 Bielsko-Biała, Ukryta 14 Street, registreret i den foreninger, andre sociale og erhvervsorganisationer, stiftelser og uafhængige enheder til offentlig sundhedspleje samt i National Court Register, KRS: 0000385004, NIP: 9372652784, REGON: 241936864., det er datadministratoren.
 2. Beskyttelse af børnene: Vi gør vores bedste for ikke at medtage børn i dette projekt uden tilladelse fra deres forældre / værger. Men vi er også opmærksomme på, at det ikke altid er muligt på grund af det anvendte medium.
 3. Deltagelse er gratis: Brugere af portalen modtager hverken betaling for offentliggørelse på portalen eller pådrager sig omkostninger bortset fra de standardomkostninger, der afholdt i forbindelse med brugen af internettet.

§2. Reglerne for dataindsamlingen

 1. Behandlede data: Brugernavn, E-mail, adgangskode og computer IP-adresse.
 2. Målet med databehandlingen: Dataene behandles for at muliggøre adgang til portalen såvel som for at gøre det muligt for administratoren at realisere sine juridiske forpligtelser, der stammer fra loven og / eller tilskudsaftalen vedrørende projektet: “First-time international project realisers support network”, der er støttet af Erasmus + -programmet for Den Europæiske Union (2014 - 2020). Databehandlingen underkastes ikke automatisk beslutningstagning.
 3. Overførsel af data / Modtagere af personoplysninger: Dataene overføres ikke til tredjelande eller internationale organisationer. Oplysningerne kan overføres til autoriserede enheder: på grundlag af lovgivning og / eller i overensstemmelse med tilskudsaftalen, når det er administratorens juridiske forpligtelse.
 4. Datalagringsperiode: Personoplysningerne gemmes, indtil projektet er afsluttet eller i en periode, der følger af loven eller under brug af portalen af ​​brugeren.

§3. Reglerne for behandling af data og cookies-filer

Oplysninger indlejret i såkaldte systemlogfiler (for eksempel IP-adresser) bruges udelukkende med det formål at administrere og indsamle statistiske data. Disse data identificerer ikke en enkelt bruger af portalen.

Cookies-filer er små tekstfiler, der er optaget på det endelige værktøj for den person, der besøger hjemmesiden; de indsamlede oplysninger vedrører den måde, brugeren bruger det IT-system, der håndterer portalsiden.

Denne type data indsamles anonymt. Cookies-filmekanismen muliggør betjening af de bestemte systemelementer. Især Cookies-filer gør det muligt at genkende enheden og vise websiden korrekt.

§4. Opbevaring af data og databeskyttelse

Data-administratoren sørger for at beskytte ​​privatlivets fred og tager sig af sikkerheden for de leverede data, beskytter og beskytter dem mod de personer, der ikke er autoriseret, i henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger og om den frie bevægelighed for sådanne data og om ophævelse af direktiv 95/46 / EF (generel databeskyttelsesforordning). Alle de indsamlede data er korrekt beskyttet, og personoplysningerne gemmes og behandles i henhold til de lovbestemmelser, der vedrører tekniske og organisatoriske midler, hvilket sikrer beskyttelse mod misbrug og ændring.

Hver person har:

(a) Retten til at få adgang til og modtage en kopi af deres data

 1. b) rettigheder til rettelse

(c) retten til at slette personoplysninger i situationer i henhold til artikel 17 i forordning EU 2016/679

(d) retten til at begrænse behandlingen

(e) retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​data

 1. f) retten til at klage til præsidenten for kontoret for beskyttelse af personoplysninger (adresse: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

§5. Yderligere Information

 1. Administratoren er berettiget til at indføre ændringer i dette dokument (især i tilfælde af ændring af lovbestemmelserne, ændring af tilskudsaftalen, ændring af de teknologiske betingelser, drift af IT-systemet). I tilfælde af ændringer introduceres korrekt information på portalens webside.
 2. I tilfælde af spørgsmål eller tvivl om brugen af ​​portalen er du velkommen til at kontakte Portalens administrator ved at skrive til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ; eller ved at ringe til: + 48/511 551 439; eller ved at skrive til adressen: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, ul. Ukryta 14, 43-300 Bielsko-Biała (Polen).

§6. Anvendelsesområde

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og beskyttelse af personoplysninger træder i kraft fra og med 23. oktober 2019.

Tirsdag, 22 Oktober 2019 10:20

Kontakt

Skrevet af

FIRST Network support portal udvikles af fem civilsamfundsorganisationer, der leverer livslang læring and fem europæiske lande inden for rammerne af et Erasmus + -u

Polen:

Agnieszka Dadak: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Italien:

Lorenza Lupini: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ungarn:

Marianna Labancz: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Danmark:

Hans Jørgen Vodsgaard: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Østrig:

Aron Weigl: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

dviklingsprojekt med titlen "First-time international project implementers support network" . Nedenfor finder du kontaktdata til de nationale koordinatorer for projektet:

Tirsdag, 22 Oktober 2019 10:20

FAQ

Skrevet af

Her finder du svar på de hyppigst stillede spørgsmål vedrørende international projektstyring.