Onsdag, 23 december 2020 14:12

Den europæiske konference "INTERNATIONALT SAMARBEJDE. HVORDAN STARTER DET GODT" i Tyniec, Polen og online er nu gennemført.

Skrevet af
Bedøm denne artikel
(0 bedømmelser)
Den europæiske konference "Internationalt samarbejde. Hvordan starter man det godt?" valorisering af de vigtigste udfald af projektet "First-time international projects realisers support network" -projektet fandt sted - parallelt i Tyniec (Polen) og online 21. - 22. september 2020. Der var deltagere fra Polen, Italien, Ungarn, Danmark, Østrig, Portugal og Letland, der deltog i arran-gementet. Tak for jeres aktive deltagelse, deling af ideer, oplevelser og netværk! Vi håber, at de præsenterede værktøjer og løsninger såvel som de nye kontakter, der ville være nytti-ge for jeres arbejde som internationale projektledere. Rummet til at tilføje Jeres ideer om FIRST-netværksportalen, FIRST-netværket og internationalt samar-bejde generelt blev åbnet den 1. oktober. Du er velkommen til at tilføje flere ideer HER! Lad os være i kontakt! Nedenfor finder du konferencepræsentationer til download. Den europæiske konferences præsentationer (PDF-filer): - Introduktion til projektet "First-time international project realisers support network", der blev reali-seret i perioden august 2018 - september 2020 af fem civilsamfundsorganisationer fra Polen, Italien, Ungarn, Danmark og Østrig. Taler: Agnieszka Dadak, projektleder, Foundation of Alternative Educational Initiatives, Polen. - “Succeser og udfordringer. Rapport I om international projektstyring inden for civilsamfundssektoren inden for voksenuddannelse ”. Taler: Aron Weigl, EDUCULT - Institut for Kulturpolitik og Kulturforvaltning, Au-stria. - “Nøglekompetencer og behov for support. Rapport II om international projektstyring i civilsamfunds-sektoren inden for voksenuddannelse ”. Taler: Hans Jørgen Vodsgaard, Interfolk, Institut for Civilsamfund, Danmark. - Introduktion: Et nyt internationalt supportnetværk for første gang internationale projekter re-alisers. Indlæg: Rafał Dadak og Jerzy Kraus, Foundation of Alternative Educational Initiatives, Po-land. - FØRSTE netværksportal. Websiden dedikeret til første gangs internationale projektrealisers. Taler: Agnieszka Dadak, Foundation of Alternative Educational Initiatives, Polen. - “Retningslinjer og scenarie til implementering af mentorordninger og e-mentorordningssystemer, der understøtter international samarbejdsinitiering og udvikling i 3. sektor voksenlæringsorganisatio-ner”. Taler: Lorenza Lupini, Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa, Italien. - Manualen for nationale kurser & Manualen for europæiske kurser for de første gang projektledere og organisationsledere involveret i internationalt samarbejde. Indlæg: Marianna Labbancz, Folk High School Association omkring Budapest, Ungarn.
Læst 1536 gange Senest ændret Onsdag, 23 december 2020 14:20

Skriv en kommentar